Kanykey "Jürök Sysdayt (Жүрөк сыздайт)" lyrics

Translation to: EN KK RU TR

Не себептен, не себептен,
Бактылуу күн бузулат?
Туталанам, туталанам,
Көзүмдөн жаш сызылат.
Бакыт кушу, бакыт кушу,
Учуп кетти колумдан.
Ала кетти, ала кетти,
Сүйүү отун кокустан.

Кайырма:
Жүрөк сыздайт, жүрөк сыздайт,
Өткөн күндү эстесем.
Таттуу күндөр, таттуу күндөр,
Кетпей койду эсимден.
Издеп күтөм, издеп күтөм,
Сүйүүмдү мен алыстан.
Бирок сүйүүм, бирок сүйүүм,
Менден качат алыстап, алыстап.

Ойлономун, ойлономун,
Өткөн күндү элестетип.
Өкүнөмүн, өкүнөмүн,
Тагдырыма башым ийип.
Бар бакытты, бар бакытты,
Учурупмун колумдан.
Махабаттын көгүчкөнү,
Кайрылбайт го жолунан

Why, why
Has the happiness of the days died?
I am angry, I am angry,
A tear falls from my eye.
The bird of happiness, the bird of happiness
Flew away from my hand.
Suddenly, the love fire
Has died.

Refrain:
My heart aches, my heart aches,
When I think of the past days.
The sweet days, the sweet days
Don't go from my memory.
I wait, searching, I wait, searching
For my love that has gone.
But my love, but my love,
Has gone from me too far.

I ponder, I ponder,
The past days come in my mind.
I regret, I regret,
The fate turned its back on me.
The happiness we had had, the happiness we had had
Was frightened off from my hand.
It's clear that the dove of love,
Won't return back.