Kanykey "Adashtym (Адаштым)" lyrics

Translation to: EN KK RU TT

Жашоо деген сандык экен,
Сандыкты ачасың сен үмүт менен.
Жашоомдун ар түрдүү кырдаалын,
Мен бүгүн сага айтып берем.

Ичтен сызып, сыртыман күлөмүн,
Эмне себептен өзгөрүлдү өмүрүм?

Кайырма:
Жүрөгүм сыздап, ыйлады,
Айтчы, эмнеден жаңылдым?
Эмнеден адаштым,
Эмнеден жаңылдым?
Жүрөгүм сыздап, ыйлады,
Күткөнүмдөй болбой калды,
Эмнеден адаштым,
Эмнеден жаңылдым?

Өз тагдырымды табамын деп тай кылдым,
Кечир жердешим, мен үлгүлүү боло албадым.
Бирок, мага күндүн нуру жетпей кетет,
Ата-журтум, жылуулугуң эңсеп келем.

Кайырма:
Жүрөгүм сыздап, ыйлады,
Айтчы, эмнеден жаңылдым?
Эмнеден адаштым,
Эмнеден жаңылдым?

Кара түндө жарык издейм адашсам да...

The life is like a chest,
You open it with hope.
Today I will tell you
About how different the life can be.

Hiding myself inside, outside I laugh,
Why has my life changed?

Refrain:
My heart cried, aching,
Tell me, why did I mistake?
Why did I go astray,
Why did I mistake?
My heart cried, aching,
It seems like I don't desire anymore [for what I had been desiring]
Why did I go astay,
Why did I mistake?

Searching for my fate I lost a part of myself,
Forgive me, my countryman, I set a bad example.
But the sunbeams don't reach me,
Oh my Fatherland, I long for your warmth.

(Refrain)

In the darkness of the night I search for the light even when I go astray again...