Kanykey "Jashka Karek (Жашка Карек)" lyrics

Translation to: KK

Жашырбачы, жүрөк, жашырбачы,
Жашка карек жамынбачы.
Жайсыз калса да сен деп жүргөн күндөр,
Жаш өмүрлөр сенсиз калат, түшүн.

Кайырма:
Жашка карек жамынбас болсочу,
Жаш жүрөктөр жаз болсочу.
Кайра кайткан сезимге нук толсо да,
Кайраттуулар бар болсочу.

Жамынбачы, жүрөк, жамынбачы,
Жансыз күнгө кайрылбачы.
Айрылса да сенден жаш көңүлдөр,
Ак сезимдер картайбасын, түшүн.