Siddharta "Klinik" lyrics

Translation to:enroru

Klinik

Sumljiva noč je v zraku,prihaja mož povsod iskan.Poznam njegove misli,poznam vsak njegov korak.Ne vidi, ne, ne vidi,ne vidi sence nad seboj,slovi po svojem grehu, zdaj grešil bom jaz.

Stran glejte vsi, to je moje klanje,pesek v oči sem dobil, kriminal je zanj lek.

Zaprt je v vakuum s strahom,privezan na svoj SickMental.In hranim ga s strihninom,na rane dajem belo sol.Ne vidi, ne , ne vidi,ne vidi zdaj je brez oči,zavil sem jih v črnino in podaril zverem.

Stran glejte vsi, to je moje klanje,pesek v oči sem dobil, kriminal je zanj lek.Sprva nem - krik za tem, to je moje klanje,rane mu razijo profil, kriminal je zanj lek.

Stran glejte vsi, to so moje sanje, to so moje sanje.Ta kriminal, so le moje sanje, so le moje sanje.

Stran glejte vsi, to je moje klanje,to je moje klanje, kriminal je zanj lek.Sprva nem - krik za tem, to je moje klanje,klinika maščevalnosti je od danes le še kraj za kosti.

Clinic

Suspicion is in the air,there comes the wanted man tonight.I know what he is thinking;I know every step he makes.He can’t see, no he can’t seethe shadow looming over him.He’s famous for his sinning; it’s time I sin as well.

Just look away, this is my onslaught,throwing dust in my eyes, crime’s the only cure for it.

He’s closed in vacuum of fear,he’s tied to his own SickMental.I’m feeding him with strychnine;I’m rubbing white slat in his wounds.He can’t see no he can’t see;he can’t see now he’s got no eyes,I covered them in darkness, fed them to the beasts.

Just look away, this is my onslaught,throwing dust in my eyes, crime’s the only cure for it.First a mute cry and then this is my onslaught,carving wounds on his face, crime’s the only cure for it.

Just look away, these are my own thoughts, these are my own thoughts.These vicious crimes are just my own thoughts, are just my own thoughts.

Just look away, this is my onslaught,this is my onslaught, crime’s the only cure for it.First a mute cry and then this is my onslaught,the clinic of vengeance is from now on just a place for old bones.

Here one can find the English lyrics of the song Klinik by Siddharta. Or Klinik poem lyrics. Siddharta Klinik text in English. This page also contains a translation, and Klinik meaning.