Edyta Górniak "Coś zdarzyło się nam" lyrics

Translation to:en

Nie mów, że dzisiaj nie kończy się świat,
Że ból kiedyś minie, zagoi rany czas
Nie mów, że jeszcze przede mną jest wciąż
To, co najpiękniejsze
Jak mam uwierzyć w to?

Nie proszę o więcej niż możesz mi dać
Czy jeszcze kiedyś powtórzy się
Co zdarzyło się nam...
Co zdarzyło się nam...

Tyle jest we mnie nieposkładanych myśli
I uczuć tak mocnych
Jakich nie znałam nigdy wcześniej
Więc nie każ mi zrozumieć
Nie umiem i nie chcę
Wciąż mam nadzieję,
Że czasem myślisz o mnie jeszcze

Nie proszę o więcej niż możesz mi dać (Niż możesz mi dać)
Czy jeszcze kiedyś powtórzy się
Co zdarzyło się nam (Co zdarzyło się nam)
Nie proszę o więcej, zbyt dobrze Cię znam

Coraz krótszy wstaje dzień
Świat składa głowę do snu
I nic nie zatrzyma już jesieni
Tak pragnę uśpić swą pamięć,
Zmysłom czujność odebrać,
By jakoś jesień tę przetrwać
Przetrwać ją...

Niż możesz mi dać
Czy jeszcze kiedyś powtórzy się (Powtórzy się)
Co zdarzyło się nam
Nie proszę o więcej, zbyt dobrze Cię znam
Czy jeszcze kiedyś powtórzy się (Powtórzy się)
Co zdarzyło się nam
Co zdarzyło się nam
Czy jeszcze kiedyś, kochany...
Kochany, kochany...

Don't say that the world does not end today
that the pain will go and time will heal the wounds
Don't say that the most beautiful
is still ahead of me
How can I believe in this?

I don't ask for more than you can give me
Will it ever happen again
what happened to us...
what happened to us...

There are so many incomplete thoughts in me
and such strong emotions
that I never knew before
so don't tell me to understand
I can't and I don't want
I still hope
that you still think of me

I don't ask for more than you can give me (than you can give me)
Will it ever happen again
what happened to us... (what happened to us)
I don't ask for more, I know you too much

Days are shorter and shorter
The world lays its head to sleep
and nothing will stop the autumn
I want so much to make my memory sleep
Deprive my senses of vigilance
to survive this autumn somehow
to survive this autumn

You can't give me
Will it ever happen again (happen again)
what happened to us
I don't ask for more, I know you too much
what happened to us
what happened to us
Will it some day, my beloved
beloved, beloved