Željko Bebek "Navikli su da sam prvi" lyrics

Translation to: PL

Navikli su, da sam prvi,
da me ide lako.
Ne daju mi ona prava,
koja ima svako.

Navikli su, da ko heroj,
izlazim iz bitke.
A za sebe su zadržali
pravo na gubitke.

Odlazim sve dalje,
ni sam ne znam gdje,
krila me sama odnose.

Dosta mi je, dosta leta,
dosta mi je tih vrlina.
Ja bih da se vratim,
vrti mi se od visina.

Navikli su, da sam prvi,
dalek i u sjaju.
A ja bi mało, da smo isti,
al mi to ne daju.