Kovacs "Song For Joel" lyrics

Translation to:nltr

Song For Joel

Can you believe that lovesuddenly found its way back?Caught by surprise as you want backa new love.

Truly amazing how you’ve been,touched by an angel.Sheltered by friends, now you’ve seentrue love.

Now you’ve seen new love.You! You long for one more.High! Aye, a new dawn. A new day.

One day you knew, you found a waygoing from rags to riches.A blanket of hope covers you innew love.

Your body is broken, your eyes shine bright.A chance to start all over.Get out of the dark into the light,you’ll find true love.

Will you find new love?You! You long for one more.Aye! Aye, a new dawn. A new day.

Go face the sunand bloom.Reach for the stars, mhh,see as the world...

You! You long for one more.Aye! Aye, a new dawn. A new day.You! You long for one more!High, a new dawn. A new day.A new dawn. A new day.A new dawn. A new day.

Liedje voor Joel

Kun je geloven dat liefdeplotseling de weg terug heeft gevonden?Verrast dat je een nieuwe liefde terug wilt.

Echt verbazingwekkend hoe je bent geweest,geraakt door een engel.Beschut door vrienden, nu heb je echte liefde gezien.

Nu heb je nieuwe liefde gezien.Jij! Je verlangt naar meer.Hoog! Ja, een nieuwe dageraad. Een nieuwe dag.

Op een dag wist je dat je een manier vond gaande van vodden naar rijkdom.Een deken van hoop dekt je in nieuwe liefde.

Je lichaam is gebroken, je ogen stralen helder.Een kans om helemaal opnieuw te beginnen.Ga uit de duisternis naar het licht,Je vindt echte liefde.

Zul je nieuwe liefde vinden?Jij! Je verlangt naar meer.Ja! Ja, een nieuwe dageraad. Een nieuwe dag.

Zie de zon onder ogen en bloeiRijk naar de sterren, mhh,zie de wereld.

Jij! Je verlangt naar meer.Ja! Ja, een nieuwe dageraad. Een nieuwe dag.Jij! Je verlangt naar meer!Hoog, een nieuwe dageraad. Een nieuwe dag.Een nieuwe dageraad. Een nieuwe dag.Een nieuwe dageraad. Een nieuwe dag.

Here one can find the lyrics of the song Song For Joel by Kovacs. Or Song For Joel poem lyrics. Kovacs Song For Joel text.