Lazy Town (OST) "My, Najlepszych Klan [We Are Number One]" lyrics

Translation to: EN

My, Najlepszych Klan
Hej!
My, Najlepszych Klan

Ha, słuchajcie Mnie uważnie!
Dziś oszukiwania wam lekcję dam,
Do historii przejdzie lekcja ta!
Ten, kto chce największym łotrem tutaj być,
Ścigać super-bohatera musi dziś.

Powtórzcie mój ruch,
To ważna gra,
A przy tym wszyscy cicho sza!
Nie, tego nie!

My, Najlepszych Klan
Hej!
My, Najlepszych Klan
My, Najlepszych Klan

Popatrzcie na sieć,
Bo dobrze ją mieć,
Gdy ja powiem „Rzuć”,
Rzucacie ją już,
Rzuć!
To jego łapiecie, nie mnie!
Eh… Co innego spróbujmy

No i już mam myśl,
Świetna jest,
Banany są,
Musi poślizgnąć się.
Co wy robicie?!

Hej!

My, Najlepszych Klan
Hej!
My, Najlepszych Klan
Hej!

Hej!
My, Najlepszych Klan
Hej!
My, Najlepszych Klan
My, Najlepszych Klan
My, Najlepszych Klan
Hej, hej!

We, the clan of the best
Hey!
We, the clan of the best

Ha, listen to me carefully!
Today I will give you a lesson of deceiving
This lesson will make history!
The one who wants to be the biggest rascal here
Must chase a superhero today!

Repeat my movement
It's an important game
And everybody be quiet!
No, not this!

We, the clan of the best
Hey!
We, the clan of the best
We, the clan of the best

Look at the net
'Cause it's good to have it
When I say ''Throw''
You throw it
Throw!
Catch him, not me!
Eh... Let's try something else

I already have an idea
It's great
There are bananas
He must slip
What are you doing?!

Hey!

We, the clan of the best
Hey!
We, the clan of the best
Hey!

Hey!
We, the clan of the best
Hey!
We, the clan of the best
We, the clan of the best
We, the clan of the best
Hey, hey!