Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Laleh "Snö" lyrics

Translation to: EN SR ES

När staden snöat över, och gården blivit vit
Då vet du att jag drömmer, jag drömmer dig hit
När allt snöat över, och gården blivit kall
Då vet du att jag drömmer
För det är snö, det är som moln överallt

Då vet du att jag finns, att jag finns kvar hos dig
Trots att jag alltid springer, är jag där du hör mig
Om du inte hör mig, om du inte gör
Så ska jag sjunga för dig, precis så du hör

Jag, jag älskar dig
Så högt så du hör
Om det är så

Hur länge, tror du att längtan kan växa, växa?
Om vi förgör
Hur länge, hur länge?
Sommaren har gömt, sommaren har gömt

Men jag har inte glömt
Hur det är att älska
Och jag älskar dig ,jag älskar dig
Så högt så du hör

Och hungern den sitter i rösten inte i magen, i rösten
Därför är vi tysta, om saken
Och det är så
Och det är så
Jag älskar
Så högt så du hör
Och, och det är så
Högt, högt, högt, högt...

When the town has snowed over, and the yard has gone white
You know that I am dreaming, I'm dreaming you here
When everything's snowed over, and the yard has gone cold
You know that I am dreaming
For it is snow, it's like clouds everywhere

Then you know that I am, that I am left with you
Although I'm always running, I'm where you hear me
If you don't hear me, if you don't
I will sing for you, just so you hear

I, I love you
So high that you hear
If it's like that

How long, do you think the longing can grow, grow?
If we destroy
How long, how long?
The summer has hidden, the summer has hidden

But I have not forgotten
How it is to love
And I love you, I love you
So high that you hear

And the hunger it is in the voice not in the stomach, in the voice
Therefor we are silent, about it
And it's like that
And it's like that
I love you
So high that you hear
And, and it's like that
High, high, high, high...