Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Laleh "Mamma" lyrics

Translation to: EN

Jag föddes en morgon i juni en helvetes natt
24 timmar för att
jag skulle våga ut
Men jag kämpade, kämpade allt för att vara kvar
Där inne med mamma och jag
Där inne med mamma och
mamma ...

Dom la mig vid bröstet först då,
först då blev det varmt
Och mamma hon visste mitt namn,
Mamma hon viska mitt namn
Det kanske inte är farligt att va
Här ute träffade jag far
Här ute träffade jag pappa,
pappa ...

Moder natur eller gud eller heliga kraft
Hur ska man göra för att
Hur ska man göra för att det ska bli sådär varmt
Nu när man är stor
Nästan större än mor
Nästan större än mamma,
mamma ...

I was born one morning in June one hellish night
24 hours so that
I would dare [to come] out
But I strived, strived all to stay there
There inside with mama and I
There inside with mama and
mama...

They lay me against her breast first when
first when it got warm
And mama she knew my name
Mama she whispers my name
It perhaps is not bad to be
out here I met father
out here I met papa,
papa

Mother Nature or God or holy power [1]
How shall one be so that
How shall one be so that it shall get so warm
Now when one is big
Almost bigger than mother
Almost bigger [2] than mama
mama...