Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Laleh "tusen bitar" lyrics

Translation to: EN

Det sägs att ovan molnen är himlen alltid blå
Men det kan va' svårt att tro när man inte ser den
Och det sägs att efter regnet kommer solen fram igen
Men det hjälper sällan de som blivit våta

För när vännerna försvinner, eller kärleken tar slut
Ser man allt med lite andra ögon

Allting kan gå itu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar;
Säger du att du är min vän så är du, är du...

Allting kan gå itu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar;
Säger du att du är min vän ... är du kanske det
Är du ... är du ... är du ...

Det sägs att det finns alltid nånting bra i det som sker
Och tron är ofta den som ger oss styrka
Ja, man säger mycket, men man vet så lite om sig själv
När ångesten och ensamheten kommer

Allting kan gå itu, men mitt hjärta kan gå i tusen bitar;
Säger du att du är min vän så är du kanske det
Säger du att du är min vän så är du säkert det

Allting kan gå itu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar;
Säger du att du är min vän så är du, är du...

Allting kan gå itu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar

Säger du att du är min vän så är du kanske det

They say that above the clouds the sky is always blue
But that can be hard to believe if you doesn't see it
And they say that after the rain comes sun again
But that rarely helps those that got wet

Because when the friends disappear, or love ends
You see everything in a different light

Everything can fragment, but a heart can shatter into a thousand pieces;
If you say you are my friend then you are, you are...

Everything can fragment, but a heart can shatter into a thousand pieces;
If you say you are my friend... then maybe you are... you are... you are... you are...

They say that there always comes something good from what happens
And belief is often what gives us strength
Yes, a lot is said, but you knows so little about yourself
When anxiety and loneliness come

Everything can fragment, but a heart can shatter into a thousand pieces;
If you say you are my friend then you maybe are
If you say you are my friend then you surely are

Everything can fragment, but a heart can shatter into a thousand pieces;
If you say you are my friend then you are, you are...

Everything can fragment, but a heart can shatter into a thousand pieces

If you say you are my friend then you surely are