Afasi & Filthy "Le parkour" lyrics

Le parkour

Jag trampar över allt som står i min väg,ända tills, jag faller omkull eller hur?Svetten rinner i nacken, ingen hinner i fatt mignär jag springer när jag springer när jag springer(gå nu) se vart du går,jag trampa snett och så föll jag rakt ner i ett hål

Jag knöt mina skor och reste mig uppoch tog sen en två tre snesteg över ett guppHoppade över det stora taket på skolmatsalenmed en fot på sopcentralen sedan ner på fotbollsplanenOch så vidare med vinden i ryggenjag hinner och springer och svetten rinner på ryggenJag ilar och rushar mellan bussar och bilarvill hem igen så jag får borsta tänderna, duscha och vilaHoppar, skuttar upp över en tegeltrappaoch det gick lika fort uppför som i nedförsbackarJag blottar min bringa, sliter mitt hår,har laddat upp min kropp med att springa en mil eller tvåOch trots mina för korta hälsener bär benen,tills dess att tröjan är blöt som en tvättsvampHälarna var trötta, jag tar stegen på tå,jag trampa snett och så föll jag rakt ner i ett hål

Refr.

Jag knöt mina skor och reste mig uppoch hela jävla hjärna var som snö slungades uppJag såg ett hål och tog dom tre stegen dit direkt,och växlade historien mellan presens och imperfektpulsen är 113 bpm så länge hjärtan pumpar blodjag fullkomligt flyyyger i mina gympaskordet är så dags för ett frukostsnack,jag saxade över en busshållsplats på jakt efter nått uppåtjack(tre chokladkakor) det räcker med tvåoch vatten för att höja den obefintliga vätskenivånvers efter vers är värst för mina knäskålarut på landsbygden och tvärs över gärdsgårdaringen runt omkring som skriker, bråkar och flängernär jag springer över diken, åkrar och ängar(Vurpar) När man inte ser vart man gårSkosnöret gick upp och jag snubblade ner i ett hål

(Afasi och Filten-en!)

Refr.

Jag knöt mina skor och reste mig upp,och stod och väntade i en kvart för att hämta lite kraftMed inställnigen att det du ser du är det du fårjag springer på en motorväg, åt helvete med elljusspårTre plus två är takten som börjar med två-fots tramp,och aldrig slutar som Forrest GumpTungan hänger i mungipan som en låskolv,jag flåsar, andas, flåsar för att undvika att få håll(Stad efter stad) Land utan min bil,men jag kutar beslutsamt med sjumila klivSlutligen vänder jag mig om och springer baklänges,aslänge, allt som syns av mig är mina fartränder(Å dammet från gatan) Jag stannar och pratar,en bartender visar mig vägen (för han hade kartan)Över och under, underlaget är asfalt, grus och betong, sand, sten, gräs, vass, urskogMina apostlahästar löper galopp,till nån Galapagos-ö där vi travar och löper amokSpring ner i ett hål, spring och glöm dentillbaka hem, ner i sängen och vakna upp ur drömmen

Refr.

Och då trodde jag att du förstog att vi gjorde musiken som den borde vaOch då trodde jag att du förstog att vi gjorde musiken som den borde vaOch då trodde jag att du förstog att vi gjorde musiken som den borde vaOch då trodde jag att du förstog att vi gjorde musiken som den borde va

Le parkour

I trample everything that stands in my way,until, I fall over, don't I?The sweat is pouring down my neck, no one catches up with mewhen I run, when I run, when I run(go now) look where you're going,I slipped and then I fell straight into a hole

I tied my shoes and got upand then I took one, two, three sidesteps over a bumpJumped over the big roof of the school dining hallwith one foot on the garbage central, then down to the football fieldAnd then further with the wind against my backI'm making it and running and the sweat is pouring down my backI'm hurrying and dashing between buses and carswant to go home again so I can brush my teeth and take a shower and restJumping, leaping over a stair of bricksand that went as fast upwards as down a downhill slopeI'm uncovering my chest, pull my hair,I've charged my body by running a mile or twoAnd despite my too short Achilles' tendons my legs are carrying,until my shirt is wet like a spongeThe heels were tired, I'm taking the steps on my toes,I slipped and then I fell straight into a hole

Refr.

I tied my shoes and got upand the whole down brain was like snow throwed upI saw a hole and I immediately took the three steps there,and I switched the story between present and past tensethe pulse is 113 bpm as long as the heart is pumping bloodI completely flyyy in my trainersand then it's time for a breakfast snackI crossed over a bus stop in search for something speedy(three chocolatebars) two is enoughand water to raise the non-existent liquid levelverse by verse is hardest on my kneecapsout to the countryside and across fencesno one around who's screaming, making a fuss and bustlingwhen I run across dithes, fields and meadows(Overturn) When you don't see where you're goingThe shoelace came undone and I tripped into a hole

(Afasi and Filten-en!)

Refr.

I tied my shoes and got up,I was waiting for a quarter to catch some energyWith the attitude that what you see you are what you getI'm running on a motorway, to hell with illuminated running tracksThree plus two is the pace that starts with two-foot treads,and never ends like Forrest GumpThe tongue is hanging in the corner of my mouth like a bolt,I'm panting, breathing, panting to avoid getting a stitch(City by city) Countries without my car,but I dash resolutely with seven-league stridesAt last I turn around and run backwards,very long, everything you see of me are my speed stripes(And the dust from the street) I stop to talk,a bartender shows me the way (because he had the map)Over and under, the bedding is asphalt, gravel and concrete, sand, stone,grass, reed, primeval forestMy apostle horses are gallopingto some Galapagos island where we trot and go berserkRun into a hole, run and forget itback home, down in bed and wake up from the dream

Refr.

And then I thought you understood that we made the music like it should beAnd then I thought you understood that we made the music like it should beAnd then I thought you understood that we made the music like it should beAnd then I thought you understood that we made the music like it should be

Here one can find the English lyrics of the song Le parkour by Afasi & Filthy. Or Le parkour poem lyrics. Afasi & Filthy Le parkour text in English. This page also contains a translation, and Le parkour meaning.