Afasi & Filthy "Sverigetrotters" lyrics

Translation to: EN

Tåg, bil, båt, flyg till och med i helikopter
Tar oss genom landet och dom kallar oss för sverige-trotters
Tåg, bil, båt, flyg till och med på eu-moppe
Tar oss genom landet och dom kallar oss för sverige-trotters

Vi börjar i Uppsala stan där vi föddes
Där följande uppdrag har sina rötter
Vi satte ribban, vi giga på grand
Sen packade vi ryggan, drog vidare i landet
En tur upp till dalarna, borlänge, falun
Super som galningar får vår betalning
Brännvin i kroppen och stämning på topp
Där satte vi en nål nummer två på vår karta
Gratis bil ner till skåne och malmö
Jobbar som en dåre för att ha råd med min standard
Min vakna tid genom åren är samma
Sak som för er ni förstår vad jag menar vardagliga ting sami och stim bla bla
Avdragsgilt när jag pratar i rim
Var sak har sin tid det är helt klart
Alltid kul att träffas och jag hoppas att vi ses snart

Tåg, bil, båt, flyg till och med i helikopter
Tar oss genom landet och dom kallar oss för sverige-trotters
Tåg, bil, båt, flyg till och med på eu-moppe
Tar oss genom landet och dom kallar oss för sverige-trotters

Framgång, bakgång om vartannat
Fansen är som kontrollanter
Det är ärligt talat jävligt bra
Vi är här idag i det långa landet
Big up till den omtänksamme
Big ner till den mer långsinta
Jag har råd att ge dig komplimanger
Även om du bara ger mig dina långfingrar
Och jag sitter på resande fot
Tänker på nåt viktigt med eller mot
Levererar schiznit battlar mig själv men jag har ingen här att mäta mig mot
Så jag läser en bok istället
Och jag sitter här längtar till nästa ställe
Än så länge är jag kvar i landet
Yea yea yea jag tar mig fram med

Tåg, bil, båt, flyg till och med i helikopter
Tar oss genom landet och dom kallar oss för sverige-trotters
Tåg, bil, båt, flyg till och med på eu-moppe
Tar oss genom landet och dom kallar oss för sverige-trotters

Glider omkring på väg nånstans
För jag ger det här dagligen en ärlig chans
Flowar som ett flipperspel
Hitta fel - skiiit i det
För den där tiden är förbi
Japp där är dom, där är ni och här är vi
Men jag skiter helt ärligt i
Och jag kör om när du byter däck på din racerbil
Och så vidare rakt i mål
Jag kan plocka dig på vägen om du hakar på
Har telefonen i handen så jag ringer bara för att säga vi är framme om en timme

Första resan härifrån
Hoppar på den när den går

Tåg, bil, båt, flyg till och med i helikopter
Tar oss genom landet och dom kallar oss för sverige-trotters
Tåg, bil, båt, flyg till och med på eu-moppe
Tar oss genom landet och dom kallar oss för sverige-trotters

Första resan härifrån
Hoppar på den när den går
Stressad som en jävel
Men jag känner det är värt ändå

Train, car, boat, plane, even by helicopter
Take us through the country and they call us Sweden-trotters
Train, car, boat, plane, even by eu-moped
Take us through the country and they call us Sweden-trotters

We start in Uppsala where we were born
Where the following mission has it's roots
We sat the bar, did a gig at Grand
Then we packed the backpack, moved on in the country
A trip to Dalarna, Borlänge, Falun
Drinking like madmen, getting our pay
Aquavit in the body and mood at it's peak
There we put a needle number two on our map
Free car down to Skåne and Malmö
Working like a lunatic to afford my standard
My waken time through the years is the same
Thing that for you, you understand what I mean, everyday thing sami and noise blah-blah*
Tax deductible when I speak in rhymes
Every thing has their time that's fully clear
Always fun to meet and I hope we see eachother soon

Train, car, boat, plane, even by helicopter
Take us through the country and they call us Sweden-trotters
Train, car, boat, plane, even by eu-moped
Take us through the country and they call us Sweden-trotters

Success, and setbacks by turns
The fans are like inspectors
That's honestly damn good
We're here today in the long land
Big up to the considerate one
Big down to the more rancourous one
I can afford to give you compliments
Even if you only give me your middle-fingers
And I'm always sitting on the move
Thinking about something important, with or against
Deliver shiznit, battling myself, but I have no one here to compare to
So I read a book instead
And I sit here longing for the next place
So far I'm still in the country
Yeah yeah yeah, I get there by

Train, car, boat, plane, even by helicopter
Take us through the country and they call us Sweden-trotters
Train, car, boat, plane, even by eu-moped
Take us through the country and they call us Sweden-trotters

I'm cruising on the way somewhere
Because I give this daily an honest chance
Flowing like a pinballgame
Find wrongs - to hell with it
Because that time has passed
Yeah, there they are, there you are and here we are
But I honestly don't give a damn
And I drive past when you're changing tyres on your racer
And then further straight past the finishing line
I can pick you up on the way if you tag along
Have the telephone in my hand so I'm just calling to say we'll be there in an hour

The first trip from here
Seizing it when it goes

Train, car, boat, plane, even by helicopter
Take us through the country and they call us Sweden-trotters
Train, car, boat, plane, even by eu-moped
Take us through the country and they call us Sweden-trotters

The first trip from here
Seizing it when it goes
Damn stressed
But I feel it's worth it anyway