Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Frozen (OST) "Hãy Bước Đi [Let It Go]" lyrics

Translation to: EN

Tuyết trắng xoá lấp kín đường về
Còn mình tôi đi trên con đường
Chợt nhìn về vương quốc kia
Như bị chia cách bởi màn đêm
Từng đợt gió tuyết xuyên vào con tim giá băng của tôi
Thế giới như đổi thay, bao khó khăn nhọc nhằn
Thận trọng tôi ơi, đừng để ai thấy
Hãy thật xinh tươi hồn nhiên như hôm nao
Đừng kể ai nghe, đừng để ai biết
Giờ đây đã hết

Giờ ra đi, một mình ta
Không còn gì để mà thương đau
Về tương lai, rồi bước đi
Và nơi đây ngăn cách thế gian
Xoá tan đi, muộn phiền đã qua rồi
Gió tuyết hay tràn về
Dù sao cơn lạnh kia đã thân quen ta rồi

Và nơi đây chứa bao diệu kỳ, nhỏ bé trong không gian
Và chẳng điều gì thay đổi tôi
Vì chẳng có ai nơi đây
Dù thời gian qua một mình đơn côi
Giờ đây là lúc vượt qua chính mình
Còn gì trong ta giờ đây phải biết
Tự do

Giờ ra đi, một mình ta
Mây trời cùng hoà vào trong tôi
Về tương lai, rồi bước đi
Giọt nước mắt đã khô rồi
Nắng nơi đây, ngày mới dâng tràn
Gió tuyết hay tràn về

Nơi này không gian cho ta khám phá biết bao điều hay
Tâm hồn tôi đang vụt bay đem đến những cơn lạnh giá quanh đây
Bay vào không gian như ngàn băng giá kết tinh ở đây
Tuyết sẽ không quay trở lại
Bỏ quên tuổi thơ năm tháng

Hãy bước đi, một mình ta
Những ngày dài chờ bình minh lên
Về tương lai, và bước đi
Cuộc sống đã xoá tan rồi
Nắng nơi đây, một ngày mới trào dâng
Hãy đến đây băng giá
Dù sao cơn lạnh kia đã thân quen ta rồi

The white snow covers my way home
I am the only left on this road
Suddenly I think of my kingdom
Like we were separated by darkness
One by one the snowy wind goes into my frozen heart
The world is changing with many tiring struggles
I must be careful and not let anyone see
I must continue to be happy and innocent like always
Do not tell anyone anything, do not let them know
That today is over

Time to go, by myself
There is nothing else left to be in pain about
Going to the future, moving on
And this place is separated from the world
Erase the sorrows that have already passed
The snowy wind always flows back
But I am already too familiar with the cold anyway

And this place has many wonderful things, tiny compared to space
And nothing is going to change me
Because there is no one else here
Even though I had always been by myself
Now it is time to get myself over it
Whatever is left in me, now I can find it
Freedom

Time to go, by myself
The sky becomes a part of me
Going to the future, moving on
The tears have dried
Here there is sunshine, and a new day flows in
The snowy wind always flows back

This place allows me to explore all the wonderful things
My soul is bringing all the cold to the nearby areas
Flying into space like thousands of ice crystallizing here
Snow will not return
Forget all the childhood years

Walk away, by myself
All the long days waiting for the dawn to rise
Going to the future, moving on
Life is already erased
Here there is sunshine, and a new day flows in
Let the ice come in
But I am already too familiar with the cold anything