Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Frozen (OST) "En Dejlig Dag [Making Today a Perfect Day]" lyrics

Translation to: EN

Elsa: Du' blevet snydt for din fødselsdag før
Du sad jo bare helt alene foran min dør
Så jeg ved, det' lidt sent men det' kærligt ment
Det hele bli'r så fint, vent og se

Atchu!

Anna: Elsa, jeg tror, du forkølet min ven

Elsa: Jeg' aldrig forkølet, husk på...
Det iskolde fjeld var mit sande hjem

Bare følg tråden!

Jeg ved præcis hvad du skal lave hele dagen
Bare vent og se, jeg har en toptjekket plan
Der' styr på bordplan, på musik og kage fad
Og jeg fik Kristoffer og Sven til at gå i bad

Hvad end du vil det eller ej, så får du kærlighed
Jeg lukker døren op for dig
Og henter alle himlens stjerner herned

Se, nu skal du ha' den bedste fødselsdag
Og det blir' et kæmpe brag for dét skal du bare ha'
Jeg skylder dig det hele, så jeg hejser et flag
For nu skal du ha' den bedste fødselsdag

Atchu!
Atchu!
Anna: Der kommer én til!
Elsa: Nej, nej.. Atchu!

Den første overraskelse er så.. Atchu!
Anna: Wow, og jeg' så spændt men ogs' bekymret for dig nu
Så ærlig talt, det bedst du ta'r den lidt med ro
Elsa: Nej, dét kan vente, se nu gave nummer to.. Atchu!

Anna: Gå nu i seng, så er du sød
Elsa: Nej, vi skal male byen rød
Ana: Men du har virkelig brug for pleje

Øivind: Er du syg? Her er noget med snude! Det' dit sygeleje!

Elsa: Nej tak
Anna: Vi ta'r den

Kor: Vi synes du skal ha' den bedste fødselsdag
Elsa: Aller bedste fødselsdag
Kor: Vores fødselsdagssang, vi håber at du synes den er cool
Elsa: At den er cool
Kor: Vi elsker dig, Anna
Elsa: Hov, hvad sker der nu?
Kor: Det er derfor, vi råber højt hurra
Ja, alle skal råbe højt hurra
Råbe hurra på din fine fødselsdag

Elsa: Kom så, nu skal vi klatre
Anna: Elsa, det' for meget, du har brug for ro
Elsa: Vi mangler det sødeste fødselsdagsnys.. Æh, jeg mener gys!
Drøm en drøm, læg en plan, kom så afsted
Følg efter tråden på hvem, se hvor du så kommer hen
Anna: Elsa?
Elsa: Hvad?! Bare rolig, jeg har et råd, følg din tråd
Frem og til noget, du har fået
Råb hurra, hurra til rigtig meget lykke, gys, nys, nys, fødselsdag..

Anna: Elsa, hør nu her, du har feber, du er brændene varm
Den fest må tag en pause nu
Til du er frisk på ny
Lad vær' at lyve for dig selv
Elsa: Okay, jeg er lidt syg

Det' jeg ked af Anna
Jeg ville jo bare give dig den perfekte fødselsdag
Men jeg ødelagde det hele, igen
Anna: Du har ikke ødelagt noget som helst
Kom nu bare ind i seng

Kor: Hurra!
Anna: Wow
Elsa: Wow..

Kor: Vi håber, du får en dejlig fødselsdag
En dag der er fuld af glade smil, for dét skal du ha'
Kristoff: Der' ikk' langt fra kaos
Olaf: Og til fest og hurra
Kor: Tillykke for det' din fødselsdag
Tillykke for det' din fødselsdag
A-N-N-A
Tillykke for det' din fødselsdag i dag
Kristoff: Tillykke med fødselsdagen
Kor: Tillykke for det' din fødselsdag og vi skal ha' kage
Kristoff: Jeg elsker dig, Anna
Kor: Så tak for alt det' du har gjort og alt det du gav
Kristoff: Det gør jeg
Kor: Så råber vi nu et stort hurra
Råber vi nu et stort hurra
Råber vi nu et stort hurra

Elsa: Et stort hurra!
Anna: Okay, ka' du så komme i seng
Elsa: Nej, vent, vent! Vi mangler bare at dronningen blæser i det store fødselsdagshorn!
Anna: Åh nej, nej, nej, nej, nej..
Elsa: Atchu!

Anna: Bedste fødselsdagsgave i verden
Elsa: Hvilken én?
Anna: At jeg få lov at tage mig af dig
Elsa: Atchu

Elsa: You have been taken your birthday away from you before
You just sat completely alone infront of my door
So I know it's a bit late but I mean it in the best way
It's all gonna be so nice, just wait and see

Achoo!

Anna: Elsa, I think you're having a cold, my friend

Elsa: I never have a cold, remember...
The ice cold mountain was my one true home

Just follow the string!

I know exactly what you're gonna do this whole day
Just wait and see, I have a top secure plan
There's check on the table plan, on the music and cake platter
And I got Kristoff and Sven to take a bath

Whether you want it or not, you'll get love
I'll open up the door for you
And bring all the stars in the sky down here

See, now you're gonna have the best birthday ever
And it's gonna be a hugh blast, 'cause that you should have
I owe you it all, so I'm raising a flag
'Cause now you'll get the best birthday ever

Achoo!
Achoo!
Anna: The're one more!
Elsa: No, no... Achoo!

So the first surprise is.... Achoo!
Anna: Wow, and I'm so excited but also really worried about you now
So to be honest, it's probably for the best if you slow it down
Elsa: No, it can wait, look at the present number two.. Achoo!

Anna: Go to bed now, please
Elsa: No, we're gonna paint the city red
Ana: But you really need some care

Oaken: Are you sick? Here's something for the snout! It's your sickbed!

Elsa: No thanks
Anna: We'll take it

Choir: We want you to have the best birthday ever
Elsa: The best birthday ever
Choir: Our birthday song, we hope you think that it's cool
Elsa: That it's cool
Choir: We love you, Anna
Elsa: Oh, what's happening now?
Choir: That is why we're yelling a high hurray
Yes, everybody has to yell a high hurray
Yell a high hurray in your nice birthday

Elsa: Come on, now we'll climb
Anna: Elsa, it's too much, you need to rest
Elsa: We need the sweetest birthday sneeze... Eh, I mean thrill!
Dream a dream, make a plan, then go ahead
Follow the string on ?, see where it'll take you
Anna: Elsa?
Elsa: What?! Don't worry, I have an advice, follow your string
? and to something you have gotten
Yell hurray, hurray and a lot of happiness, thrill, sneeze, sneeze, birthday...

Anna: Elsa, listen, you have a fever, you're burning
That party is gonna have to wait a bit now
Till you feel better again
Don't lie to yourself
Elsa: Okay, I'm a bit sick

I'm sorry Anna
I just wanted to give you the perfect birthday
Bit I ruined everything, again
Anna: You haven't ruined anything at all
Just go to bed

Choir: Hurray!
Anna: Wow
Elsa: Wow..

Choir: We hope you'll get a lovely birthday
A day that's full of hapy smile, 'cause that's what you should have
Kristoff: There's not far from chaos
Olaf: And from party and hurray!
Choir: Congratulations, 'cause it's your birthday
Congratulations, 'cause it's your birthday
A-N-N-A
Congratulations, 'cause it's your birthday today
Kristoff: Happy birthday
Choir: Congratulations, 'cause it's your birthday and we're gonna get some cake
Kristoff: I love you, Anna
Choir: So thanks you for all the ? and everything you gave
Kristoff: I do
Choir: So now we'll yell a big hurray
Now we'll yell a big hurray
Now we'll yell a big hurray

Elsa: A big hurray!
Anna: Okay, go to bed right now
Elsa: No, wait, wait! We just need the Queen to blow in the big birthday horn!
Anna: Oh no, no, no, no, no...
Elsa: Achoo!

Anna: The best birthday gift in the world
Elsa: Which one?
Anna: That you let me take care of you
Elsa: Achoo