Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

O-Zone "Number 1" lyrics

Translation to: EN JA RU

Ne priveşti în ochi râzând,
Crezi că ne-njoseşti. A-a!
Vrei să ne duci la disperare?
Zâmbetul ironic să ştii că nu ne doare.
Susţinem: "Noi mergem înainte!"

Fără cuvinte
Îţi văd în ochi uimire?
Ai sperat să vezi în noi dezamagire?
Dar nu mai contează
Vrem să iei aminte: "Noi mergem înainte!"

Şi-mi rămâne doar să-ţi spun:
Suntem mai buni!
Şi nu, nu-ndrăzni să ne înjuri,
Suntem mai buni! Cei mai buni!

Refren: (2x)
Iu-hu! Provocăm toată lumea
Şi spunem "We're No.1!"
Iu-hu! Şi înc-o dată repetăm:
"Suntem The No.1!"

Ţi-am cerut o şansa, doar atât.
Să demonstrăm am vrut. Ne-ai întrerupt,
Ai spus că avem defecte
Nu cred că există acțiuni perfecte.

Luptăm în continuare
Pentru ziua cea mare,
Pentru o idee tare şi-un loc mai bun sub soare,
Iar dacă ziua ceea se va preface-n noapte,
Vom lua aminte
Să mergem înainte!

Şi-mi rămâne doar să-ţi spun:
Suntem mai buni!
Şi nu, nu-ndrăzni să ne înjuri,
Suntem mai buni! Cei mai buni!

Refren (2x)

8-5, 4, 3-2, Nu e pentru noi!
7, 9-6-10
Strigăm: "Suntem The No.1!"

Refren (2x)

You're looking us in the eyes laughing
Do you think you debease us, A-!
Do you wnt to despair us?
The ironic smile you know, hurts us
We say: ''We go forward!"

Without words
I'm seeing amazement in your eyes?
Did you hope to see disappointment in us?
But it doesn't matter
We want to heed: "We go forward!"

And it remain to tell you:
We are anymore good!
Aad no, don't dare to swear us,
We are more good!
We are anymore good!

Refren: (2x)
Iu-hu! We challenge everyone
And we're saying "We are Number 1!"
Iu-hu~ANd another one we repeat:
"We are Number 1!"

I asked for a chance, just that.
To demonstrate I wanted. You interrupt us,
You said taht we have defects
I don't think that are perfect actions.

We fight further
For the biggest day,
For a a big idea, and a better place under the sun,
And if that day will pretend in night,
We will heed
To go forward!

And it remain to tell you:
We are anymore good!
Aad no, don't dare to swear us,
We are more good!
We are anymore good!

Refren (2x)

8-5, 4, 3-2, It's not for usi!
7, 9-6-10
We are screaming: "We are The No.1!"

Refren (2x)