Pagan Songs and Chants "Water in the Air" lyrics

Translation to:deto

Water in the Air

Water in the air makes the cloudsWater in the clouds makes the rainRain in the air falls to the groundMakes the good things grow.

Water in the ground makes the riversWater in the rivers makes the oceanWater in the ocean rise in the airCycle round again.

In the airMakes the cloudsMakes the rain

In the groundMakes the riversMakes the oceans

Water in the air makes the cloudsWater in the clouds makes the rainRain in the air falls to the groundMakes the good things grow.

Water in the ground makes the riversWater in the rivers makes the oceanWater in the ocean rise in the airCycle round again.

Vai 'I 'Ataa

Fakatupu 'a e 'ao 'e he vai 'i 'ataaFakatupu 'a e 'uha 'e he vai 'i 'ataaTo ki lalo 'e he 'uha 'i 'ataaAi ke tupu 'a e ngaahi me'a lelei.

Fakatupu 'a e ngaahi vaitafe 'e he vai 'i he kelekeleFakatupu 'a e moana 'e he vai 'i he ngaahi vaitafeHiki ki 'olunga 'i 'ataa 'e he vai 'i he moanaToe kamata ia.

'I he 'ataaFakatupu 'a e 'aoMo e 'uha

'I he kelekeleFakatupu 'a e ngaahi vaitafeMo e ngaahi moana.

Fakatupu 'a e 'ao 'e he vai 'i 'ataaFakatupu 'a e 'uha 'e he vai 'i 'ataaTo ki lalo 'e he 'uha 'i 'ataaAi ke tupu 'a e ngaahi me'a lelei.

Fakatupu 'a e ngaahi vaitafe 'e he vai 'i he kelekeleFakatupu 'a e moana 'e he vai 'i he ngaahi vaitafeHiki ki 'olunga 'i 'ataa 'e he vai 'i he moanaToe kamata ia.

Here one can find the lyrics of the song Water in the Air by Pagan Songs and Chants. Or Water in the Air poem lyrics. Pagan Songs and Chants Water in the Air text.