Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Miri Yusif "Oyna" lyrics

1 Bənd
Qəlbimə toxunub oxutma hər simi
Yoxsa daşdan, divardan çıxaram hirsimi
Elə ovsunlayıb ki, qıra bilmirəm tilsimi
O, şeytan olsa da iblisə satmaram nəfsimi

İnandım bax acı həqiqət olunca
İnandım ağ yalanlarına yollar boyunca
İnandım ouo xəyallara daldım
Nə hallara qaldım
Oldum eşq dediyin əldə oyuncaq

Nəqarət
Oyna oyna oyna davam oyna doyunca
Onunla bununla o yan bu yan oyna doyunca
Oyna oyna oyna hər an oyna doyunca
Hər şey bizdə onsuz da viran oyna doyunca

2 Bənd
Qəlbimə toxunub oxutma hər simi
Yoxsa daşdan, divardan çıxaram hirsimi
Elə ovsunlayıb ki, qıra bilmirəm tilsimi
O şeytan olsa da iblisə satmaram nəfsimi

Bir gün zaman qolunda donacaq
Bir gün inan yaddaşında günlər oyanacaq
Həmən küçə həmən dayanacaq
Ömür qatar, qatar dayanacaq
Elə bildim mənimsən ancaq
Eşq dediyin əldə oyuncaq