Kent "Berg & dalvana" lyrics

Translation to:deenespl

Berg & dalvana

På vägen tvättas spåren borten olycka blir minnen blottRusningstid strax innan Julså glömmer nån ett varningsljus

När Jag blir gråNär Jag fallerOrkar Du för 2?När idag blir igårKommer Du att älska migändå?

En gammal sång får en helt ny texten äcklig röst som billig sex& Jag har inga vänner kvarVisst är livet underbart

När Jag blir gråNär Jag fallerOrkar Du för 2?När idag blir igårKommer Du att älska migändå?

Det spelar ingen rollom Du håller mig hårtIngen kommer attminnas om 100 årJag är rädd att man glömmerglömmer alltSom vi glömde att viälskade varandra

Håll ut Jag behöver digHåll ut Jag behöver digHåll ut Jag behöver digHåll ut Stå ut med mig

Stå ut med migJag behöver digJag behöver digStå ut med migJag behöver digJag... jag älskar digStå ut med migJag behöver digStå ut med migJag behöver dig

Rolleraccustomed

On the road the traces are being wiped cleanan accident becomes merely a memoryRushhour just before christmasand someone forgets a red-light

When I turn greyWhen I fallCan you manage for 2?When today becomes yesterdayWill you love meall the same?

An old song with a whole new texta repulsive voice like cheap sex& I have no friends leftLife sure is great

When i turn greyWhen i fallCan you manage for 2?When today becomes yesterdayWill you love meall the same?

It doesn't matterif you hold me tightNo one willremember after 100 yearsI'm afraid that you forgetforget it allAs we forgot that weloved eachother

Hold on I need youHold on I need youHold on I need youHold on Put up with me

Put up with meI need youI need youPut up with meI need youI... I love youPut up with meI need youPut up with meI need you

Here one can find the English lyrics of the song Berg & dalvana by Kent. Or Berg & dalvana poem lyrics. Kent Berg & dalvana text in English. Also can be known by title Berg dalvana (Kent) text. This page also contains a translation, and Berg dalvana meaning.