Kent "Alla mot alla" lyrics

Translation to:deenes

Alla mot alla

Nu ska lagren tömmasnu ska allting säljas utmen köpcentren är tommaalla människor tog slut

Och nu ska allting renasjag förstår inte hur det ska gå till…vi har aldrig kunnat enassjunga: ”we shall overcome”67 är överspelatnu är det jag och mitt mot dom…

Nu ska världen räddasallting trasigt ska bli heltoch jag sprayar namn på murenalla dom som tänker fel

Du vet nog vad jag menar…i kärlek och krig och allt det därkravallstaket mot stenarvi är en revolt som aldrig komditt 67 är förorenatnu är det jag och mitt mot dom…

All Against All

Now the stockrooms will emptyNow everything will sell outBut the mall is emptyAll the people have gone out

And now everything will be made pureI don't understand how it will happen...We have never been able to unitesinging: "We shall overcome"67 is a thing of the pastNow it is me and mine against them

Now the world will be savedeverything broken will become wholeAnd I spray names on the wallAll those who thought wrong

You surely know what I meanabout love and war and all thatRiot fences against stonesWe are a revolt that never cameyour 67 is contaminatedNow it is me and mine against them...

Here one can find the English lyrics of the song Alla mot alla by Kent. Or Alla mot alla poem lyrics. Kent Alla mot alla text in English. This page also contains a translation, and Alla mot alla meaning.