Sting "All this time" lyrics

Translation to:deesitnlrosr

All this time

I looked out acrossthe river todayI saw a city in the fog and an old church towerWhere the seagulls playI saw the sad shire horses walking homeIn the sodium lightI saw two priests on the ferryOctober geese on a cold winter's night

And all this time, the river flowedEndlessly to the sea

Two priests came round our house tonightOne young, one old, to offer prayers for the dyingTo serve the final riteOne to learn, one to teachWhich way the cold wind blowsFussing and flapping in priestly blackLike a murder of crowsAnd all this time, the river flowedEndlessly to the seaIf I had my way I'd take a boat from the riverAnd I'd bury the old manI'd bury him at sea

Blessed are the poor, for they shall inherit the earthBetter to be poor than a fat man in the eye of a needleAnd as these words were spoken I swearI hear the old man laughingWhat good is a used up world and howCould it be worth having

And all this time, the river flowedEndlessly like a silent tearAnd all this time, the river flowedFather, if Jesus existsThen how come he never lived here

The teachers told us, the Romans built this placeThey built a wall and a temple, en edge of the empireGarrison townThey lived and they died, they prayed to their godsBut the stone gods did not make a soundAnd their empire crumbled, till all that was leftWere the stones the workmen found

And all this time, the river flowedIn falling light of a northern sunIf I had my way I'd take a boat from the riverMen go crazy in congregationsBut they only get betterOne by oneOne by one...

Deze hele tijd

Ik keek vandaag uit op de rivierIk zag een stad in de mist en een oude kerktorenWaar de meeuwen spelenIk zag de droevige graafschappaarden naar huis lopenIn het natriumlichtIk zag twee priesters op de bootOktober ganzen op een koude winternacht

En deze hele tijd, stroomde de rivierEindeloos naar de zee

Twee priesters kwamen bij ons huis vanavondEen jonge, en een oude, om gebeden te offeren voor de doodVoor de laatste kerkdienstEén om te leren, en één om les te gevenTillend en fladderend in priesterlijk zwartAls een kraaienmoordenaar

En deze hele tijd, stroomde de rivierEindeloos naar de zeeAls ik mijn zin had, nam ik een boot van de rivierEn ik zou de oude man begravenIk zou hem begraven in de zee

Zegen zij de armen, zij erven de aardeLiever arm zijn dan een dikke man in het oog van de naaldEn als al deze woorden zijn gesproken, ik zweer jeDan hoor ik de oude man lachenHoe goed is een gebruikte wereld en hoeveelIs het waard om dat te hebben?

En deze hele tijd, stroomde de rivierEindeloos als een stille traanEn deze hele tijd, stroomde de rivierVader, als Jezus bestaatHoe komt het dan dat Hij hier nooit woonde?

De leraren vertelden ons dat de Romeinen deze plek bouwdenZe bouwen een muur en een tempel, een rand van het rijkGarrison stadZe leefden en ze stierven, ze baden tot hun godenMaar de stenen goden maakten geen geluidWerden de stenen voor de werkende mannden gevonden?

En deze hele tijd, stroomde de rivierIn het vallende licht van de noordelijke zonAls ik mijn zin had, nam ik een boot van de rivierMannen worden gek in congegratiesMaar het gaan alleen maar beter met henEén voor éénEén voor één

Here one can find the lyrics of the song All this time by Sting. Or All this time poem lyrics. Sting All this time text.