David Bowie "Five Years" lyrics

Translation to:bgelfrhrslsruk

Five Years

Pushing thru the market squareSo many mothers sighingNews had just come overWe had five years left to cry inNews guy wept and told usEarth was really dyingCried so much his face was wetThen I knew he was not lying

I heard telephones, opera house, favourite melodiesI saw boys, toys, electric irons and TV'sMy brain hurt like a warehouseIt had no room to spareI had to cram so many things to store everything in thereAnd all the fat-skinny people and all the tall-short peopleAnd all the nobody people and all the somebody peopleI never thought I'd need so many people

A girl my age went off her headHit some tiny childrenIf the black hadn't a-pulled her offI think she would have killed themA soldier with a broken armFixed his stare to the wheels of a CadillacA cop knelt and kissed the feet of a priestAnd a queer threw up at the sight of that

I think I saw you in an ice cream parlourDrinking milkshakes cold and longSmiling and waving and looking so fineDon't think you knew you were in this songAnd it was cold and it rained, so I felt like an actorAnd I thought of Ma and I wanted to get back thereYour face, your race, the way that you talkI kiss you, you're beautiful, I want you to walk

We've got five years, stuck on my eyesFive years, what a surpriseWe've got five years, my brain hurts a lotFive years, that's all we've got

Пет години

Пробивайки си път през пазара,Толкова много майки въздишат.Новината току-що се разнесе,Оставаха ни 5 години да плачем тук.Вестникарят плачеше и ни каза,Каза, че Земята наистина умира.Плачеше толкова силно, че лицето му бе мокро,Тогава разбрах, че не лъжеше.

Чух телефони, оперна музика,Любими мелодии.Имаше момчета, играчки,Ютии и телевизори.Главата ми се пръскашеКато претъпкан склад.Трябваше да натъпча толкова много неща,Да складирам всичко вътре –И всички дебело-слаби хора,И всички високо-ниски хора,И всички, които са никои,И всички, които са някои.Никога не съм мислила, че имам нуждаОт толкова много народ*.

Момиче на моята възраст полудя,Удари някакви малки деца.Ако един чернокож не я бе издърпал,Мисля, че тя щеше да ги убие.Войник със счупена ръкаСпря поглед на колелата на Кадилак.Ченге коленичиИ целуна краката на свещеник,А един педал повърна при тази гледка.

Е, мисля, че те видяхВ сладоледения салон,Пиеше млечен шейк, студен и голям.Усмихваше се и махаше иИзглеждаше толкова добре.Не мисля, че знаеше,Че и ти ще бъдеш в песента.А беше студено и валеше,Така че се почувствах като актьорИ помислих за МаИ поисках да се върна пак там.Твоето лице, твоята раса,Начинът по който говориш,Липсваш ми, толкова си хубава.

Оставаха ни 5 години,Това заслепява очите ми.Пет години, каква изненада.Оставаха ни пет години,Главата ме боли страшно.Пет години, това е всичко, което имаме.Оставаха ни пет години.

Here one can find the lyrics of the song Five Years by David Bowie. Or Five Years poem lyrics. David Bowie Five Years text.