Christmas Carols "Pasko Na Naman" lyrics

Translation to:en

Pasko Na Naman

Pasko Na NamanO Kay tulin ng arawPaskong nagdaan,Tila ba kung kailan langNgayon ay Pasko,Dapat pasalamatanNgayon ay PaskoTayo ay mag-awitan

Pasko! Pasko!Pasko na namang muli!Tanging araw na atingpinakamimithi,Pasko! Pasko!Pasko na namang muli!Ang pag-ibignaghahari.

Its Christmas Again

Its Christmas AgainO Time surely fliesIt has been a while sinceChristmas passed byNow its ChristmasWe should give thanksNow its ChristmasLet's sing Christmas songs

Christmas! Christmas!It's Christmas Again!The very daywe were waiting forChristmas! Christmas!It's Christmas Again!Let Lovereign this Christmas

Here one can find the English lyrics of the song Pasko Na Naman by Christmas Carols. Or Pasko Na Naman poem lyrics. Christmas Carols Pasko Na Naman text in English. This page also contains a translation, and Pasko Na Naman meaning.