The Beatles "The Fool On The Hill" lyrics

Translation to:esfrnlptrusr

The Fool On The Hill

Day after day, alone on a hillThe man with the foolish grinIs keeping perfectly stillBut nobody wants to know himThey can see that he's just a foolAnd he never gives an answer

But the fool on the hillSees the sun going downAnd the eyes in his headSee the world spinning round

Well on the way, head in a cloudThe man of a thousand voicesTalking perfectly loudBut nobody ever hears himOr the sound he appears to makeAnd he never seems to notice

But the fool on the hillSees the sun going downAnd the eyes in his headSee the world spinning round

And nobody seems to like himThey can tell what he wants to doAnd he never shows his feelings

But the fool on the hillSees the sun going downAnd the eyes in his headSee the world spinning round

Ohh oh-oh-oh-oh ohh-oh-ohAnd round and round and round and round and roundHe never listens to themHe knows that they're the foolThey don't like himThe fool on the hillSees the sun going downAnd the eyes in his headSee the world spinning round

Ohhhh…And round and round and round and round andOhhhh…

De dwaas op de heuvel

Dag in dag uit, alleen op de heuvelHoudt de man met de dwaze glimlachZich volkomen stilMaar niemand wil hem kennenMen ziet dat hij gewoon een dwaas isEn hij geeft nooit antwoord

Maar de dwaas op de heuvelZiet de zon ondergaanEn de ogen in z'n hoofdZien de wereld rondtollen

Goed onderlegd, het hoofd in de wolkenSpreekt de man met de duizend stemmenHeel hardopMaar niemand hoort hem ooitOf het geluid dat hij schijnt voort te brengenEn hij schijnt nooit acht te slaan

Maar de dwaas op de heuvelZiet de zon ondergaanEn de ogen in z'n hoofdZien de wereld rondtollen

En niemand schijnt hem te mogenMen weet te vertellen wat hij wil doenEn nooit toont hij zijn gevoelens

Maar de dwaas op de heuvelZiet de zon ondergaanEn de ogen in z'n hoofdZien de wereld rondtollen

Oooh . . . . .En rond en rond . . . . .Hij luistert nooit naar zeHij weet dat zij de dwazen zijnZij mogen hem nietDe dwaas op de heuvelZiet de zon ondergaanEn de ogen in z'n hoofdZien de wereld rondtollen

Oh . . . . .En rond en rond . . . . .Oh . . . . .

Here one can find the lyrics of the song The Fool On The Hill by The Beatles. Or The Fool On The Hill poem lyrics. The Beatles The Fool On The Hill text.