Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Violetta Villas "Szczęście" Liedtext

Übersetzung nach: EN

Wiem, że chcesz, bym była najszczęśliwszą,
gwiazdy byś chciał mi z nieba dać.
Dobrze wiem, że Ty dla mnie zrobisz wszystko,
by szczęście to zechciało trwać.

Szczęściem mym są najdroższe Twoje oczy,
dobrze wiem, czym są dla mnie usta Twe.
Szczęściem mym są codzienne Twe powroty,
gdy na Twój widok cała drżę.
Szczęście swe odnajduję w Twym uśmiechu,
w dłoniach Twych, kiedy obejmują mnie.
Szczęście też w każdym Twoim jest oddechu,
nawet gdy śpisz ja kocham Cię.

Kto z Was wie, ile szczęście miewa odmian?
Lub ile barw na tęczy lśni?
Mało kto szczęście swe spotyka co dnia,
przeważnie o nim tylko śni.

Szczęście to słońce witające ranek,
gwarny dzień czy gwiazdami lśniąca noc.
Szczęściem są ptaki głośno rozśpiewane
i twój najukochańszy głos.
Szczęściem też może być i niepogoda,
głośny wiatr i tłukący w szyby deszcz.
Co mi tam, kiedy wiem, że Ty mnie kochasz
i że ja Ciebie kocham też.
Lalala...

I know that you want me to be the happiest,
you would like to give me the stars from the sky
I know well that you will do anything for me
to make this happiness last

My happiness are your most precious eyes
I know well what your lips are to me.
My happiness are your everyday comebacks
when at your sight I'm all trembling.
I find my happiness in your smile,
in your hands when they embrace me.
Happiness is also in your every breath
even when you sleep, I love you.

Who of you knows how many varieties of happiness exist?
Or how many colours are shining in the rainbow?
Few people meet their happiness every day,
they usually only dream of it.

Happiness is the sun welcoming the morning,
a noisy day and a night flickering with stars.
Happiness are the birds singing loudly
and your most beloved voice.
Happiness can be a bad weather too,
a loud wind and a rain pounding against panes.
I don't care when I know that you love me
and I love you too.
Lalala...