Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Yalda Abbasi "Lê Yarê" Liedtext

Übersetzung nach: EN AR FR FA TR

Ez ku îro pir xemgîn im lê yarê
Lê yarê gulnarê
Çav li bîna negerîn im lê yarê
Lê yarê hevalê
Nîşan ji te ez nabînim gulnarê
Nîşan ji te ez nabînim gulnarê
Derdê dilê min korîye lê yarê
Lê yarê gulnarê
Xosan canê min xwerîya lê yarê
Lê yarê hevalê
Dîdar maye qiyametê gulnarê
Dîdar maye qiyametê gulnarê

Ceylan kuştin jinan birin lê yarê
Lê yarê gulnarê
Gulnarê min hêsîr kirin lê yarê
Lê yarê hevalê
Wan firotin li kuçe û bazarê
Ez ku îro pir xemgîn im lê yarê
Lê yarê gulnarê
Çav le pîna negerîn im lê yarê
Lê yarê gulnarê
Nîşan ji te ez nabînim gulnarê
Nîşan ji te ez nabînim gulnarê

I'm so sad today o my lover
My lover, my garnet
My lover, my friend
I don't see any trace belonging to you, my garnet
I don't see any trace belonging to you, my garnet
The nuisance blinded my heart so I can't see o my lover,
My lover, my garnet
Vultures wasted my spirit
My lover, my friend
The meeting is left for doomsday
The meeting is left for doomsday

The women took away my gazelle o my lover
My lover, my garnet
They enslaved her o my lover
My lover, my friend
They sold her at arcade, at bazaar
I'm so sad today o my lover
My lover, my garnet
I'm wandering around the ruins o my lover
My lover, my garnet
I don't see any trace belonging to you, my garnet
I don't see any trace belonging to you, my garnet