Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Yalda Abbasi "Eziz Can" Liedtext

Übersetzung nach: TR

Awrê asmîn (Ermanx4) degurmijin degurmijin
kerîyê berxan xwade can debarijin
Hemdil heval ezîz can qe(t) nabijin...
Çav şûr pirin (Ermanx6) sere sibe
Orzelingi heval can verîn rawi
Bikenê bira azîz can derd bela bê

Terki mi kir ella xwedi (Ermanx6) dilberi min, dilberi min
Daqek danî yari can cîgere min
Bû xerawo mal xeraw dilbere min

Xewer nabû ella xwedi (Ermanx6) je yare min
Kemandari bê murwet bir dile min
Xewer nabû ezîzi je yare min

Balaxane (Ermanx6) xişt o nîme erman erman xişt o nîme
Feki yari hevali kanîya jî me
Feki yari hevali kanîya jî me lelay lay

Ser hêlînem (Ermanx6) le keviran
Çere bûme yari can xane vîran
Le vê kara mal xeraw bûme hiyran

Balaxane (Ermanx6) xişt o nîme erman erman xişt o nîme
Feki yari hevali kanîya jî me
Feki yari hevali kanîya jî me lelay lay

Terki mi kir ella xwdi erman erman dilberi min, dilberi min
Daqek danî yari can cîgere min
Bû xerawo mal xeraw dilbere min

Xewer nabû ella xwdi erman erman je yari min
Kemandari bê murwet bir dili min
Xewer nabû ezîzi je yare min
Şa sîyaran (Ermanx6) ka gula min

Artist: Yalda Abbasi
Album:
Language: Kurdish (Kurmanji)
Andere Liedtexten Yalda Abbasi

Lê Yarê
Zarê Megrî !
Dar Hasrate Didar در حسرت دیدار
Fatima
Erman Erman (Şaycanê)Andere Liedtexten

v Söz
v Dayan Yüreğim
v Ya khochu znat' (Я хочу знать)
v The Edge
v Uhibbu Dimashq (أحب دمشق)
v Das zweite Gesicht
v Svjetla neona
v Pogledom me skini
v Born Free
v Samo Za Tebe
v The Wonder of You
v Children in Bloom
v L'importante è finire
v Lionheart
v O Que Eu Só Vejo Em Você