Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

O-Zone "Te voi iubi" Liedtext

Übersetzung nach: EN FR RU

Plecând pe jos în ceaţă
Pe veci m-ai părăsit
Şi nu vroiam să cred
În tot ce mi-ai vorbit

Dar ochii tăi din iarnă
Mi-au dezgheţat gândirea
Lăsând în urmă vara
Cu falsa ta iubire

Tu te gândeai mereu
La bani şi înţeleg acum
Că nu conta iubirea
Conta un drum mai bun

Ai vrut o viaţă mai dulce
Şi un bărbat ca un zeu
Deşi nu vrei să ştii de mine
Te voi iubi mereu

Refren:
Te voi iubi
Te voi iubi mereu, te voi iubi
Te voi iubi, te voi iubi, te voi iubi
Te voi iubi
Te voi iubi mereu, te voi iubi
Te voi iubi, te voi iubi
Până-n ultima zi

Mă pierd în amintiri
Revino din trecut
Căci viaţa mea s-a stins
Demult, când te-am pierdut

Când ne trezeam în zori
Tu în grabă plecai
Şi de noaptea frumoasă
Desigur uitai

Îţi aduceai aminte
De o altă întâlnire
El era mai bogat
Şi arată mai bine

Iubirea e mai scumpă
Dar nu m-ai înţeles
Spuneai că fără bani
Ea nu mai are sens

Când vei înţelege
Şi la mine vei veni
Te voi iubi mereu
Dar nu te voi primi

Refren

O, cât n-aş vrea
Dar te voi iubi
Căci tu eşti în noapte
Lumina de zi

Tu vei fi departe
Iar eu voi iubi
Doar tu şi eu

Departing on foot in the fog
You left me forever
And I didn't want to believe
In everything you told me
But your eyes thawed my mind
from the winter,
Leaving behind the summer
Like your false love
You always thought about money
And I understand now
That love didn't matter
A better road mattered
You wanted a sweeter life
And a man like a god
Although you don't want to know about me
I will love you forever.

Refrain:
I will love you
I will love you forever...I will love you
I will love you, I will love you, I will love you
I will love you..
I will love you forever...I will love you
I will love you, I will love you
Until the last day.

I get lost in memories
Return from the past...
Because my life was extinguished
A long time ago, when I lost you

When we used to wake up at dawn
You would leave in a hurry
And you surely forgot
The beautiful night
It reminded you
Of another date
He was richer
He was better-looking
Love is dearer
But you still didn't understand
You used to say that without money
It has no more value
When you understand
And you come to me
I will love you forever
But I won't accept you.

Refrain

To love, to love, to love forever,
I will love you, forever, love...

O, how much I wouldn't want
But I will love you
Because you are the light of day
In the night

You will be far away
But I will love
Only you and I...