Luz Casal "Negra sombra" Liedtext

Übersetzung nach: EN FA SC SR

Cando penso que te fuches
negra sombra que me asombras
ó pé dos meus cabezales
tornas facéndome mofa

Cando maxino que es ida
no mesmo sol te me amostras
i eres a estrela que brila
i eres o vento que zoa

Si cantan, es ti que cantas
si choran, es ti que choras
i es o marmurio do río
i es a noite i es a aurora

En todo estás e ti es todo
pra min i en min mesma moras
nin me dexarás nunca
sombra que sempre me asombras

When I think you left
Black shadow you amaze me
At the foot of my pillow
You turn back and mock me.

When I imagine you’ve left
Even in the sun you show yourself to me
And you’re the star that shines
And you’re the wind that blows.

If they sing, you are who is singing
If they cry, you are who is crying
And you are the murmur of the river
And you are the night and the dawn.

You’re in everything, and you are everything
To me and inside of me you do live (dwell)
And you’re never going to leave me
Shadow you always amaze me.