Danijela Martinovic "Ja,ja,ja" Слова песни

Перевод на:en

Ja,ja,ja

Da pred mene dodje kralj sa slugamane bi bilo kraja mojim mukamasto ce meni dvorac da mi sagradekad nema mi od tebe vece nagrade

Da pred mene dodje seik najvecini on ne bi mog'o da me usreciod svih blaga svijetasto mi zivot dadenema mi od tebe vece nagrade

Ja, ja, ja, ja necu nikogahocu samo tebe, tebe jednogadaj mi, daj da dozivimda ne volis me, da volis me

Здесь можно найти слова песни Ja,ja,ja Danijela Martinovic. Или текст стиха Ja,ja,ja. Danijela Martinovic Ja,ja,ja текст. Также может быть известно под названием Jajaja (Danijela Martinovic) текст.