Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Слова песни "Koń na biegunach" Marek Grechuta

Перевод на: EN

Koń na biegunach, koń na biegunach,
na dwóch biegunach rumak.
Nad głową łuna, czuły jak struna,
czterokopytna duma.

Koń ten nie z soli, ani też z roli,
z pięknych cwałowań końskich.
Koń w aureoli, koń, co swawoli,
koń, koń ułański - polski.

Koń na biegunach, koń w koni tłumach
koń końskiego pielgrzyma,
w słońcu, w księżycu, pierwszy koń w życiu,
kto go w cuglach utrzyma...

Aaaaaaaaa...
W słońcu, w księżycu, pierwszy koń w życiu...
Kto go w cuglach utrzyma...

Koń na biegunach, tkliwość i duma,
niemodna szabla w dłoni,
stopy w strzemionach, już z mego konia
dziecinny stał się konik.

Mijają dzieje, jeździec siwieje,
trąci już nieco myszą.
Nie Orland Roger wyrusza w drogę,
ale polski Don Kichot.

Koń na biegunach, koń na biegunach
na dwóch biegunach rumak.
Nad głową łuna, czuły jak struna,
czterokopytna duma.

Koń ten nie z soli, ani też z roli,
z pięknych cwałowań końskich.
Koń w aureoli, koń, co swawoli
koń, koń ułański - polski.

Koń na biegunach, koń w koni tłumach,
koń końskiego pielgrzyma,
w słońcu, w księżycu, pierwszy koń w życiu,
kto go w cuglach utrzyma...

Aaaaaaaaa...
W słońcu, w księżycu, pierwszy koń w życiu...
Kto go w cuglach utrzyma...

A rocking horse, a rocking horse
a rocking charger,
the glow over his head, sensitive like a string,
the pride with four hooves.

This horse is neither of salt nor from field,
but of beautiful horse gallop.
A horse with halo, a horse that frolics,
a horse, a lancer horse - Polish.

A rocking horse, a horse in crowds of horses,
a horse of a horse pilgrim,
in the sun, in the moonlight, the first horse used,
who will be able to keep him in bridles...

Aaaaaaa...
in the sun, in the moonlight, the first horse used,
who will be able to keep him in bridles...

A rocking horse, affection and pride,
unfashionable sabre in hand,
feet in stirrups, my horse
became a childish horse.

Years are passing by, the rider is getting gray,
becoming old.
It is not Orland Roger who is setting off
but it is a Polish Don Kichot.

A rocking horse, a rocking horse
a rocking charger,
the glow over his head, sensitive like a string,
the pride with four hooves.

This horse is neither of salt nor of field,
but of beautiful horse gallop.
A horse with halo, a horse that frolics,
a horse, a lancer horse - Polish.

A rocking horse, a horse in crowds of horses,
a horse of a horse pilgrim,
in the sun, in the moonlight, the first horse used,
who will be able to keep him in bridles...

Aaaaaa....
in the sun, in the moonlight, the first horse used,
who will be able to keep him in bridles...