Слова песни "Kırat Semahı" Âşık Veysel

Kırat
Üstüna binen alır murat
Sağ yanında çifte kanat
Gocadım ayvaz gocadım

Kırat hastalanmış yemez yemini
Vurdu gırdı bir hımınan gemini
Türkmenoğlu çeksin onun gamini

Canım ata gurban
Serim güzele güzele

Enişe aşşağı keklik sekişim
Yokuşa yukarı tavşan büküşlüm
Tavus kuşu gibi uğru nakışlım

Canım ata gurban
Serim güzele güzele

Kocadım belim büküldü
Kırat, kırat
Döküldü
Kalmadı söküldü
Kocadım ayvaz kocadım

Atım sen güzelsin nazardan sakın
Sağına soluna hamaylı takın
Bozok elleri de yozgat'a yakın
Atım beni nazlı yare kavuştur