Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Слова песни "Zabierz mnie" Gosia Andrzejewicz

Перевод на: EN RU ES

Modlę się kroplami wspomnień, łez,
Odkąd los zabrał mi ciebie.
Więcej nie ogrzeje mnie
Pełne ciepła twe spojrzenie.

Zerwano życia nić,
Została mi po tobie pustka.
Trudno mi bez ciebie żyć.
Jak słyszysz mnie, to przyjdź i…

Zabierz mnie stąd,
Zabierz mnie do siebie,
Do twoich rąk,
Na bezpieczny ląd.
Ląd…

Już na zawsze będziesz w sercu mym,
Będziesz gwiazdą na mym niebie.
Każda myśl i każdy szept,
Wszystko przypomina ciebie.

Od zimna cała drżę,
Ze łzami w oczach czekam na sen.
Może w nim zobaczę cię.
Jak słyszysz mnie, to przyjdź i…

Zabierz mnie stąd,
Zabierz mnie do siebie,
Do twoich rąk,
Na bezpieczny ląd.

Zabierz mnie stąd,
Zabierz mnie do siebie,
Do twoich rąk,
Tam gdzie jest mój dom,
Gdzie jest mój dom.

Nie płacz; ja przecież jestem tam gdzie ty,
W powiewie wiatru i mgły.
Ja żyję przy tobie w codzienności tych dni,
W każdym spojrzeniu chwil.

Popłynę kiedyś z tobą na drugi brzeg,
Pokażę świat bez łez.
Lecz to jeszcze nie jest ten czas,
To nie jest ten dzień,
Więc śnij swym snem.

Od teraz będzie łatwiej żyć, bo wiem
Że jesteś obok, jesteś blisko mnie.

Od teraz będzie łatwiej żyć, bo wiem
Że jesteś blisko mnie.

I pray with the drops of memories, tears
Since the fate has taken you away from me
Your look full of warmth
Will never warm me again

The thread of life has been broken
I have only emptiness left
It's hard for me to live without you
If you hear me, come and

Take me from here
Take me to your place
To your hands
To the safe land
Land

You'll always be in my heart
You'll be the star in my sky
Every thought and every whisper
Everything reminds me of you

I'm all shivering cause of this cold
With tears in my eyes, I'm waiting for a dream
Maybe I'll see you in it
If you hear me, come and

Take me from here
Take me to your place
To your hands
To the safe land
Land

Take me from here
Take me to your place
To your hands
Where my home is
Where my home is

Don't cry, I'm where you are
In the gust of the wind and fog
I live by your side in the everyday life
In every look of moments

I will sail with you to the other shore someday
I will show you the world without tears
But this time has not come yet
It's not this day
So dream your dream

From now on, it will be easier to live 'cause I know
That you're by my side, you're close to me

From now on, it will be easier to live 'cause I know
That you're close to me