Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Слова песни "Zanim powiesz" Gosia Andrzejewicz

Перевод на: EN ES

Proszę pozwól mi usłyszeć ciszę
czasem lepsze to niż potok słów
bo dobrze tak
tak spokojnie poczuć oddech dnia

Tyle dni spędzonych tylko razem
Tyle gwiazd błyszczących tylko nam
A teraz już gasnąć chcą bo słyszą myśli twe
Mówiące szeptem mi
Żegnaj

Pomilczmy jak miliony gwiazd na niebie
które żyją tak
przez wiele lat
Posłuchaj jak miliony gwiazd na niebie
Blaskiem mówią tak:
Daj szansę nam!
Zanim powiesz mi żegnaj

A tak niewiele trzeba aby odejść
A tak niewiele by pozostać tu
Ogromny ból sprawia nawet kilka prostych słów
Więc może lepiej nie
Nie mów nic już

Pomilczmy jak miliony gwiazd na niebie
które żyją tak
przez wiele lat

Posłuchaj jak miliony gwiazd na niebie
Blaskiem mówią tak:
Daj szansę nam!
Zanim powiesz mi żegnaj

Bo tego dnia w którym zechcesz odejść
To usłyszysz tam
Wołanie gwiazd i mój głośny płacz
Zanim powiesz mi …
Żegnaj .. żegnaj .. żegnaj ..

Please let me listen to the silence
sometimes this is better than a torrent of words
'cause it's good so
to feel the breath of day so quietly

So many days spent together only
So many stars shining only for us
But now they want to fade, 'cause they hear your thoughts
Telling me in whispers
Goodbye

(Refrain:)
Let us stay silent like millions of stars in the sky
that are living so
for many years
Listen how millions of stars in the sky
Tell so with their shine:
Give us a chance!
Before you say to me Goodbye

But we need so less to leave
But so less to stay here
Even a few simple words cause such a tremendous pain
So, maybe better not
Say nothing anymore

(Refrain)

'Cause on this day on which you'll leave
You'll hear there
The shouting of the stars and my loud weeping
Before you say to me...
Goodbye...Goodbye...Goodbye...

Исполнитель: Gosia Andrzejewicz
Альбом:
Language: Polish
Другие песни Gosia Andrzejewicz

Wróć Już
Miłość
Kocham cię
Intro
Na chwilę
Piękno
Klucz
Sila marzen
Lo Specchio Dei Ricordi
Zabierz mnie
Wanilia
Słowa
Film
Obiecaj mi
LustroДругие песни

v Vorbei
v Plaukiu aš jau(reprise)
v Tu sombra en mi
v Programmé
v Maskara
v Kontrabanda (Контрабанда)
v Vol'nyj veter (Вольный ветер)
v Tu Pyar Karegi Mujhse
v O Venezia
v God's Away on Business
v Pola srca
v Romance Is Dead
v Like Yesterday
v Ha Ha You're Dead
v Skogarna