Слова песни "Tezhka svatba (Тежка сватба)" Lili Ivanova

Перевод на: HU

Канят ме мамо, на тежка сватба,
на тежка сватба млад кум да стана,
на първо либе аз да кумувам,
на първо либе, на първа севда.

Я научи ме, стара ле майко,
на първо либе как се кумува.
С кои очи ще я погледна,
какви ли думи да й продумам?

Я слушай сине, стара си майка,
на първо либе кум се не става,
че и земята ще се разтвори
и двама ви ще да погълне.

На първо либе кум се не става.
На първо либе кум се не става.