Слова песни "Tcheren etiket (Черен етикет)" Sofi Marinova

Перевод на: EN HR FR RO

Като шот текила хващаш ме сега,
и адреналина качваш на мига!
Тихо, тихо, baby - не, не е проблем,
тебе ще запазя цяла нощ за мен!

За мен, за мен, за мен!

(х2)
Като черен етикет лепват дрехите по теб -
дай на мен да ги сваля,
после с тях ще си вървя!

(х2)
Дай ми, дай ми, дай ми твоето тяло,
знам, че то за мен е загоряло!
Щом погледна в твоите очи,
тялото ми ти плени!

Като шот текила хващаш ме сега,
и адреналина качваш на мига!
Тихо, тихо, baby - не, не е проблем,
тебе ще запазя цяла нощ за мен!

(х2)
Дай ми, дай ми, дай ми твоето тяло,
знам, че то за мен е загоряло!
Щом погледна в твоите очи,
тялото ми ти плени!

Като шот текила хващаш ме сега,
и адреналина качваш на мига!
Тихо, тихо, baby - не, не е проблем,
тебе ще запазя цяла нощ за мен!

За мен!

You get me like a tequila shot1,
and you rise the adrenaline immediately!
Be quiet, be quiet, baby - no, it's not a problem,
I'll save you for myself all night long!

For myself, for myself, for myself!

(x2)
The clothes stick on you like a black label2 -
let me take them off,
and then I'll take them and go home afterwards!

(x2)
Give me, give me, give me your body,
I know it's been waiting for me!
When I look into your eyes,
you've captured my body!

You get me like a tequila shot,
and you rise the adrenaline immediately!
Be quiet, be quiet, baby - no, it's not a problem,
I'll save you for myself all night long!

(x2)
Give me, give me, give me your body,
I know it's been waiting for me!
When I look into your eyes,
you've captured my body!

You get me like a tequila shot,
and you rise the adrenaline immediately!
Be quiet, be quiet, baby - no, it's not a problem,
I'll save you for myself all night long!

For myself!