Слова песни "Az sam pesen (Аз съм песен)" Sofi Marinova

Перевод на: EN RU

Виждам колко си сърдит,
виждам как ревнуваш ти
и мечтаеш у дома
да стоя съвсем сама.

Но какво да правя аз,
Като Бог ми даде глас,
За да нося с песента
Смях и радост на света?

Слънце грее в мойте очи,
Вятър вее в мойте коси,
Птица пее в моето сърце.
Дом не търся, а небе!

Искаш - не искаш, аз съм такава!
Тебе те дразни моята слава.
Ако си търсиш скромна съпруга,
Няма да преча, тръгвай със друга!(2)

Ти си ревност, ти си страх.
Аз съм песен, аз съм смях.
Ще разминем може би,
С тебе нашите съдби

Но какво да правя аз,
Като Бог ми даде глас,
За да нося с песента
Смях и рядост на света?

I see how angry you are,
I see how jealous you are
and you dream that
I'll stay at home all by myself.

But what can I do
when God gifted me with a voice,
so that I'll bring the world
laugh and joy with my song?

Sun is shining in my eyes,
wind is blowing in my hair,
a bird is singing in my heart.
I don't look for a home but for a sky!

Whether you like it or not, I'm like that!
You're annoyed at my fame.
If you look for another, modest wife,
I won't stay on your way, go with another one! (2)

You're jealousy, you're fear.
I'm a song, I'm a laugh.
Maybe our destinies
will walk past each other.

But what can I do
when God gifted me with a voice,
so that I'll bring the world
laugh and joy with my song?