Sofi Marinova "Lyubovni dumi (Любовни думи)" Слова песни

Перевод на:enru

Цялата страст в мене отключи
и на любов ти ме научи...
Но ключа изгуби за сърцето ми,
любовта стопи се в твоите лъжи...

С лъжи ме тровиш
после обич просиш,
лъжовни думи само по между ни.
Защо забрави как любов се прави?
Вече зная друга търсиш ти,
много трудно ще ме замениш...

Най-желана ме направи в любовта ти/2

Ти си от мен по-добър в лъжата,
но във любовта аз съм по-добрата.

С лъжи ме тровиш
после обич просиш,
лъжовни думи само по между ни.
Защо забрави как любов се прави?
Вече зная друга търсиш ти,
много трудно ще ме замениш...

Най-желана ме направи в любовта ти/2

You unlocked the whole passion inside me
and taught me how to love …
but you lost the key to my heart
and my love disappeared in your lies

You poison me with your lies
then you beg for love,
between us stand deceitful words
Why did you forget how to make love ?
I know already,you search someone else
you will replace me very hard …

You made me the most wanted in your love /2

You are better than me in lying
But in love –I am the better one

You poison me with your lies
then you beg for love,
between us stand deceitful words
Why did you forget how to make love ?
I know already,you search someone else
you will replace me very hard …

You made me the most wanted in your love /2

Всю страсть во мне открыл,
и любви ты меня научил..
Но ключи потерял от сердца моего,
любовь растворилась в твоей лжи...

Ложью меня отравляешь,
после любви просишь,
ложь между нами.
Почему забыл, как создавать любовь?
Знаю, уже другую ищешь ты,
очень трудно будет меня заменить...

Самой желанной меня сделал в любви ты/2

Ты лучше меня умеешь лгать,
но в любви я лучше.

Ложью меня отравляешь,
после любви просишь,
ложь между нами.
Почему забыл, как создавать любовь?
Знаю, всегда другого ищешь ты,
очень трудно будет мне заменить тебя...

Самой желанной меня сделал в любви ты/2