Слова песни "Promiana v plana (Промяна в плана)" Sofi Marinova

Перевод на: EN

Много стрес ни се натрупа,
Напрежението ни побърква.
Само нерви, само скука,
Ще се махна аз от тука.
Много стрес ни се натрупа,
Напрежението ни побърква.
Спешно с тебе се налага да избягаме от тука!

Припев:
Душ набързо, във сака дрешка -
Дестинация гореща.
Грим, прическа, таксито викам,
За остров Бали с теб излитам!
Душ набързо, във сака дрешка -
Дестинация гореща.
Грим, прическа и не закъснявай!
Имаме промяна в плана.

Май живота ни минава
Да решаваме проблеми.
За любов не ни остава
Даже пет секунди време.
Май живота ни минава
Да решаваме проблеми.
Спешно с тебе се налага
Да отхвърлим всяко бреме!

Припев:
Душ набързо, във сака дрешка -
Дестинация гореща.
Грим, прическа, таксито викам,
За остров Бали с теб излитам!
Душ набързо, във сака дрешка -
Дестинация гореща.
Грим, прическа и не закъснявай!
Имаме промяна в плана.

We're really stressed,
the tension drives us crazy.
Only nerves1, just boredom,
I'll get away from here.
We're really stressed,
the tension drives us crazy.
We need to run away from here urgently!

Chorus:
A fast shower, clothes in the bag -
a hot destination.
Make up, hairstyle, I call the taxi,
I'm flying to Bali island with you!
A fast shower, a garment in the bag -
a hot destination.
Make up, hairstyle, and don't be late!
We have a change in the plan.

Seems like our life passes,
and we just solve problems.
We have not even 5 seconds
time for love.
Seems like our life passes,
and we just solve problems.
We urgently need to
forget about all the troubles!

Chorus:
A fast shower, clothes in the bag -
a hot destination.
Make up, hairstyle, I call the taxi,
I'm flying to Bali island with you!
A fast shower, a garment in the bag -
a hot destination.
Make up, hairstyle, and don't be late!
We have a change in the plan.