Слова песни "Zhivota si zhivey (Живота си живей)" Sofi Marinova

Перевод на: EN RU

Всяка вечер в късен час
Пея и танцувам аз.
Да ви правя веселба,
Туй е моята съдба!

Няма смисъл от тъга.
Всичко превърни в шега!
Пей, танцувай и лудей
И живота си живей!

Тъгуваш ли - светът е ад,
Празнуваш ли - светът е рай!
Не се чуди! Със мен бъди!
Вулкан от страст - това съм аз!

Беден или пък богат,
Знай, за миг си в този свят,
Затова се весели
И за утре не мисли!

Everynight, in a late hour
I sing and dance.
To make a party for you,
that's my destiny!

There's no point in being sad.
Turn everything into a joke!
Sing, dance and go crazy,
and live your life!

If you're sad - the world is a hell,
if you celebrate - the world is a heaven!
Don't wonder! Be with me!
A passion volcano - that's me!

Whether poor or rich,
know that you're in this world just for a moment,
so have fun
and don't think about tomorrow!