Слова песни "Otneseni Ot Vihara | Отнесени от вихъра" Sofi Marinova

Перевод на: EN

Устата:
Чух за теб и те забравих,
но те видях и те запомних.
Преживях те, но се върнах,
за да остана!

Софи Маринова:
Чакам те.
Целуни ме на събуждане,
открадни ме на разсъмване,
носи ме и не казвай никъде!
Гледай ме,
със очите си пробивай ме,
съблечи или убивай ме!
Отнесени от вихъра със тебе сме.

Устата:
Най-важното нещо в живота
е не какво имаш,
не колко имаш,
а кого имаш!

Софи Маринова:
Ти си моите следи, гореши,
от хиляда разтопени свещи,
огън във кръвта.
Помогни ми, загаси ме!
Аз съм чашата, която чупиш,
и коприната, която късаш.
Моля те, ела
преди края на нощта!
Времето ще спре,
сърцето ми ще спре,
земята ще почака.
Вземи ме бързо и със мен избягай!

Припев:
Чакам те.
Целуни ме на събуждане,
открадни ме на разсънване,
носи ме и не казвай никъде!
Гледай ме,
със очите си пробивай ме,
съблечи или убивай ме!
Отнесени от вихъра със тебе сме.

Устата:
Аз и ти, следи от целувки,
неразделни като две обувки.
Дори да грешка си, ще те повторя.
За да бъда с тебе, мога даже с Бог да споря.
Дай ми любов, такава, дето значи,
все едно ше газиме машина на Хитачи
и претърсва дълбоко сърцето ми,
чак до дъното, до греховете ми!
Нямаш ангели, но аз съм ти присъда.
Твоят ден, твоят сън мога да ти бъда.
И накрая, ако вместо в Рая сме на кладата,
нека да горим, но само двамата!

Софи Маринова:
Времето ще спре,
сърцето ми ще спре,
земята ще почака.
Вземи ме бързо и със мен избягай!

Припев:
Чакам те.
Целуни ме на събуждане!
Открадни ме на разсънване!
Носи ме и не казвай никъде!
Гледай ме,
със очите си пробивай ме!
Съблечи или убивай ме!
Отнесени от вихъра със тебе сме.

Устата:
Безвкусни, безцветни, безлични, бездомни.
Без теб така минават дните ми,
а за нощите не помня.

Припев:
Чакам те.
Целуни ме на събуждане,
открадни ме на разсънване,
носи ме и не казвай никъде!
Гледай ме,
със очите си пробивай ме,
съблечи или убивай ме!
Отнесени от вихъра със тебе сме.

Ustata:
I heard about you, then I forgot you
But I saw you and I remembered you
I got over you but I'm back (here) to stay

Sofi Marinova:
I'm waiting for you
Kiss me at waking up
Steal me away at dawn
Take me and don't tell anybody1
Keep looking at me
Pierce me with your eyes
Undress me or(keep) kill(ing) me 2
You and me are gone with the wind 3

Ustata:
The most important thing in life
is not what you have,
not how much you have
but who you have

Sofi Marinova:
You're the4 hot traces of
the thousand melted candles,
fire in my blood
Help me, extinguish me 5
I am the glass you're breaking
and the silk you're tearing
Please, come
before the night ends
Time will stop
My heart will stop
The world 6 will wait
Take me and run away quickly with me

Chorus:
I'm waiting for you
Kiss me at waking up
Steal me away at dawn
Take me and don't tell anybody
Keep looking at me
Pierce me with your eyes
Undress me or (keep) kill(ing) me
You and me are gone with the wind

Ustata:
You and me, traces/marks of kisses
(We are) Inseparable like a pair of shoes 7
Even if you're a mistake, I'll make/do it/you again 8
I'd argue even with God so I can be with you
Give me love, the kind (of love) that it'll feel like
we're destroying a machine made by Hitachi 9
And searches (the love) my heart deeply
down to the bottom, to my sins
You have no angels, but I'm your sentence
I can be your day, your dream.
And in the end, instead of being in Heaven, we'll burn at the stake
Let us burn, but let us be together 10

Sofi Marinova:
Time will stop
My heart will stop
The world will wait
Take me and run away quickly with me

Chorus:
I'm waiting for you
Kiss me at waking up
Steal me away at dawn
Take me and don't tell anybody
Keep looking at me
Pierce me with your eyes
Undress me or kill me
You and me are gone with the wind

Ustata:
Tasteless, colourless, monotonous, homeless
This is how my days pass without you
And the nights, I don't remember them

Chorus:
I'm waiting for you
Kiss me at waking up
Steal me away at dawn
Take me and don't tell anybody
Keep looking at me
Pierce me with your eyes
Undress me or (keep) kill(ing) me
You and me are gone with the wind