Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Слова песни "Młody Bóg" Sylwia Grzeszczak

Перевод на: EN BE HR IT RU ES

Jak Bóg, on też czasem pragnie tworzyć
I iść przez zamknięte drzwi
Po tafli jeziora, stóp nie pomoczyć swych

Jak Bóg, on też chce wieczności dożyć
Choć tak nie zostawi nic
Chce być pamiętany, portret na ścianie lśni

Młody Bóg chce dzielić i rządzić
Mieć tak wielką moc, żeby dzień zmienić w noc
Żeby dobrem nazywać zło
By na chwilę świat uwielbiał go

Od lat nauczony nie widzieć ludzi
Bo nie jest już jednym z nich
Być może to jakiś Boga przybrany syn

Ma dar, którym Panu dziś mógłby służyć
Lecz on żyje sam jak Pan
I sam siebie sądzi, czyste sumienie ma

Młody Bóg chce dzielić i rządzić
Mieć tak wielką moc, żeby dzień zmienić w noc
Żeby dobrem nazywać zło
Świat boi się go

Młody Bóg chce dzielić i rządzić
Mieć tak wielką moc, żeby dzień zmienić w noc
Żeby dobrem nazywać zło
To cały on

Młody Bóg chce dzielić i rządzić
Mieć tak wielką moc, żeby dzień zmienić w noc
Żeby dobrem nazywać zło
By na chwilę świat uwielbiał go

Just like God, he sometimes wants to create
And walk through a close door
On a tile of a lake, he doesn't want to get his feet wet

Just like God, he wants to reach eternity
Though he won't leave anything
He wants to be remembered, shines a portrait on a wall

Young God wants to divide and rule
Have such a great power to change day into night
To call evil good
So that for a while the world will adore him

For years he has been thought not to see people
Because he is no longer one of them
Perhaps he is some kind of an adopted son of God

He has a gift, with which he could serve the Lord
But he himself lives like the Lord
He judges himself, keeps a clear conscious

Young God wants to divide and rule
Have such a great power to change day into night
To call evil good
The world is afraid of him

Young God wants to divide and rule
Have such a great power to change day into night
To call evil good
That is really him

Young God wants to divide and rule
Have such a great power to change day into night
To call evil good
So that for a while the world will adore him