Слова песни "Madagascar National Anthem - Ry Tanindrazanay malala ô!" National Anthems & Patriotic Songs

Перевод на: EN

Ry Tanindrazanay malala ô!
Ry Madagasikara soa.
Ny Fitiavanay anao tsy miala,
Fa ho anao, ho anao doria tokoa.

[chorus:]
Tahionao ry Zanahary
'Ty Nosindrazanay ity
Hiadana sy ho finaritra
He! Sambatra tokoa izahay.

Ry Tanindrazanay malala ô!
Irinay mba hanompoan'anao
Ny tena sy fo fanahy anananay,
'Zay sarobidy sy mendrika tokoa.

[chorus]

Ry Tanindrazanay malala ô!
Irinay mba hitahian'anao,
Ka Ilay Nahary 'zao tontolo izao
No fototra ijoroan'ny satanao.

[chorus] x2

Oh, beloved land of our ancestors!
Oh beautiful Madagascar.
Our love for you will never end,
And will remain forever loyal to you

(Chorus:)
Bless, oh Creator,
This island of our ancestors
May it have joy and happiness.
And may we be truly happy

Oh beloved land of our ancestors!
We wish to serve you
With our body, heart and soul.
which are precious and dignified.

(Chorus)

Oh beloved land of our ancestors!
We pray that you be blessed,
By the Creator of this world
who is the foundation of your existence.

(Chorus) x2