Gary Moore "Over The Hills And Far Away" testo

Traduzione in:deelesrorusrsvtr

Over The Hills And Far Away

They came for him one winter's night.Arrested, he was bound.They said there'd been a robbery,his pistol had been found.

They marched him to the station house,he waited till the dawn.And as they led him to the dock,he knew that he'd been wronged."You stand accused of robbery,"he heard the bailiff say.He knew without an alibi,tomorrow's light would mourn his freedom.

Over the hills and far away,for ten long years he'll count the days.Over the mountains and the seas,a prisoner's life for him there'll be.

He knew that it would cost him dear,but yet he dare not say.Just where he'd been that fateful night,a secret it must stay.He had to fight back tears of rage.His heart beat like a drum.For with the wife of his best friend,he spent his final night of freedom.

Over the hills and far away,he swears he will return one day.Far from the mountains and the seas,back in her arms again he'll be.Over the hills and far away.

Over the hills and,over the hills and,over the hills and far away.

Each night within his prison cell,he looks out through the bars.He reads the letters that she wrote.One day he'll know the taste of freedom.

Over the hills and far away,she prays he will return one day.As sure as the rivers reach the seas,back in his arms again she'll be.

Over the hills and far away,he swears he will return one day.As sure as the river reach the seas,back in his arms is where she'll be.

Over the hills and far away,she prays he will return one day.As sure as the rivers reach the sea,back in her arms is where he'll be.

Over the hills,over the hills and far away.

Over the hills,over the hills and far away.

Преко брда и даље од тога

Дошли су по њега једне зимске ноћиУхапшен, био је свезанРекли су да се десила пљачка,пронађен је његов пиштољ.

Спровели су га у станицу,чекао је до зоре.И док су га водили ка пристаништузнао је да су га криво оптужили."Оптужен си за пљачку",чуо је извршитеља како каже.Знао је да ће без алибијасутрашње светло жалити за његовом слободом.

Преко брда и даље од тогадесет дугих година ће бројати дане.Преко планина и мора,тамо ће му бити затворенички живот.

Знао је да ће га скупо стајати,али се ипак усудио да не кажегде је тачно био те кобне ноћи,то мора да остане тајна.Морао је да се избори са сузама од беса.Срце му је тукло као лудо.Јер са женом свог најбољег пријатељапровео је своју последњу ноћ слободе.

Преко брда и даље од тогаон се заклиње да ће се једном вратити.Далеко од планина и мора,назад у њеним рукама ће бити поново.Преко брда и долина.

Преко брда и,Преко брда и,Преко брда и даље од тога.

Сваке ноћи у својој затворској ћелијигледа напоље кроз решетке.Чита писма која је она написала.Једног дана ће осетити укус слободе.

Преко брда и даље од тога,она се моли да се он једном врати.Сигурно, као што се реке уливају у море,назад у његовим рукама поново биће.

Преко брда и даље од тогаон се заклиње да ће се једном вратити.Сигурно, као што се реке уливају у море,назад у његовим рукама биће.

Преко брда и даље од тога,она се моли да се он једном врати.Сигурно, као што се реке уливају у море,назад у њеним рукама биће.

Преко брда,преко брда и даље од тога.

Преко брда,преко брда и даље од тога.

Qui è possibile trovare il testo della canzone Over The Hills And Far Away di Gary Moore. O il testo della poesie Over The Hills And Far Away. Gary Moore Over The Hills And Far Away testo.