Terroristic russia is bombing Ukraine now.
Please, go and ask your governments to stop them.
Ask to switch them off SWIFT, payments, exports, EVERYTHING!
Help Ukraine financially:
Bank of Ukraine

Aygün Kazımova "Qəlbimdəsən" paroles

Qəlbimdəsən, qəlbimdə yenə
Qəlbimdəsən, qəlbimdə yenə
Qəlbimdəsən, ay sevgilim,
Qəlbimdəsən, qəlbimdə hər an

Qədrini kim bilər ? kim bilər yenə ?
Mən, mən, mən yenə, sevgilim, yenə

İnciyib kim küsər, kim batar qəmə
Mən, mən, mən yenə, sevgilim, yenə

İnciyib kim küsər, kim batar qəmə
Mən, mən, mən yenə, sevgilim, yenə

Oldum nigaran, mən nigaran, mən pərişan
Qəlbimdə fikrin, dildə eşqin, ay sevgilim

Oldum nigaran, mən nigaran, mən pərişan
Qəlbimdə fikrin, dildə eşqin, ay sevgilim

Qəlbimdəsən, qəlbimdə yenə
Qəlbimdəsən, ay sevgilim,
Ay sevgilim, qəlbimdə yenə

Qəlbimdən, qəlbimdə yenə
Qəlbimdəsən, ay sevgilim,
Ay sevgilim, qəlbimdə yenə

Gözlədin yolumu, gəlmədim yenə
Mən, mən, mən yenə, sevgilim, yenə

İnciyib kim gedər, kim batar qəmə
Sən, sən, sən yenə, sevgilim, yenə

İnciyib kim gedər, kim batar qəmə
Sən, sən, sən yenə, sevgilim, yenə

Oldum nigaran, mən nigaran, mən pərişan
Qəlbimdə fikrin, dildə eşqin, ay sevgilim

Oldum nigaran, mən nigaran, mən pərişan
Qəlbimdə fikrin, dildə eşqin, ay sevgilim

Qəlbimdəsən, qəlbimdə yenə
Qəlbimdəsən, ay sevgilim
Ay sevgilim, qəlbimdə yenə

Qəlbimdəsən, qəlbimdə yenə
Qəlbimdəsən, ay sevgilim
Ay sevgilim, qəlbimdə yenə

Oldum nigaran, mən nigaran, mən pərişan
Qəlbimdə fikrin, dildə eşqin, ay sevgilim

Oldum nigaran, mən nigaran, mən pərişan
Qəlbimdə fikrin, dildə eşqin, ay sevgilim

Qəlbimdəsən, qəlbimdə yenə
Qəlbimdəsən, ay sevgilim
Ay sevgilim, qəlbimdə yenə

Qəlbimdəsən, qəlbimdə yenə
Qəlbimdəsən, ay sevgilim
Ay sevgilim, qəlbimdə yenə, qəlbimdə yenə
Ay sevgilim, yenə...