Timoteij "Fånga dagen" paroles

Traduction vers: EN FR

Finns så mycket jag vill säga dig
Vill du dela det jag vill med mig?
Vi kan mötas upp i gryningen
Ingen vet vad som kan hända sen

I mitt hjärta där brinner en längtan sen den tändes i mig
Har jag väntat så länge på att få komma närmare dig

Så om du vill fångar vi dagen
Min kärlek finns om du vill ha den, kom
Ja, om du vill fångar vi dagen
För den kan bli vår om vi tar den, kom

Det som hände igår, ja det var då
Nu kan du och jag, fånga vår dag

Världen ligger som en öppen hand
Allt vi vill det kan vi ge varann
Jag vill visa den del av mitt hjärta jag har sparat till dig
Jag tror kanske du redan förstår vad du betyder för mig

Så om du vill fångar vi dagen
Min kärlek finns om du vill ha den, kom
Ja, om du vill fångar vi dagen
För den kan bli vår om vi tar den, kom

Det som hände igår, ja det var då
Nu kan du och jag, fånga vår dag
Fånga vår dag

Jag vill visa den del av mitt hjärta jag har sparat till dig
Jag tror kanske du redan förstår vad du betyder för mig

Så om du vill fångar vi dagen
Min kärlek finns om du vill ha den, kom
Ja, om du vill fångar vi dagen
För den kan bli vår om vi tar den, kom

Det som hände igår, ja det var då
Nu kan du och jag, fånga vår dag

Så om du vill fångar vi dagen
Min kärlek finns om du vill ha den, kom
Ja, om du vill fångar vi dagen
För den kan bli vår om vi tar den, kom

Det som hände igår, ja det var då
Nu kan du och jag, fånga vår dag

(Fånga vår dag)
(Fånga vår dag)

There is so much I wanna say to you
Do you want to share with me, everything I want?
We can meet at dawn
No one knows what may happen then

In my heart a desier grows, ever since it ignitied
I've been waiting so long to be near you

If you want we can seize the day
My love is yours if you want it, come
Yes, if you want we can seize the day
It can be ours but only if we take it, come

What happened yesterday, yes that was then
Now you and me, can seize our day

The world lies like an open hand
Everything we want to give each other we can
I want to show you the part of my heart I've saved for you
I think you might understand what you mean to me

If you want we can seize the day
My love is yours if you want it, come
Yes, if you want we can seize the day
It can be ours but only if we take it, come

What happened yesterday, yes that was then
Now you and me, can seize our day
Seize our day

I want to show you the part of my heart I've saved for you
I think you might understand what you mean to me

If you want we can seize the day
My love is yours if you want it, come
Yes, if you want we can seize the day
It can be ours but only if we take it, come

What happened yesterday, yes that was then
Now you and me, can seize our day

If you want we can seize the day
My love is yours if you want it, come
Yes, if you want we can seize the day
It can be ours but only if we take it, come

What happened yesterday, yes that was then
Now you and me, can seize our day

(Seize our day)
(Seize our day)