Esma Redžepova "Ĺubovta može sѐ (Љубовта може сѐ)" paroles

Со искрено радување
со мајчинско милување
со Божјото верување
љубовта може сѐ

Секаде и секогаш,
во денот и ноќта
со силата и моќта,
љубовта може сѐ

Со искрено радување
со мајчинско милување
со Божјото верување
љубовта може сѐ

Љубовта може сѐ,
со силата своја
за радоста моја,
љубовта може сѐ

Со искрено радување
со мајчинско милување
со Божјото верување
љубовта може сѐ