Czesław Niemen "Pod papugami" paroles

Traduction vers: EN DE

Pod papugami jest szeroko niklowany bar
Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar
Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle
Wraz z papużkami chcą szczebiotać i kołysać się

Na powietrznych swych huśtawkach
Na parkietach i na mostach
Według kolorów włosów, sukien
I według wzrostu

Pod papugami wisi lustro, w którym każdy ma
Most z lampionami, promenadę do białego dnia

Na powietrznych swych huśtawkach...

Pod papugami nawet wtedy, gdy muzyki brak
Pod papugami w kolorowe muszle gwiżdże wiatr

W kolorowe muszle gwiżdże wiatr
W kolorowe muszle gwiżdże wiatr!

There's a broadly nickel-plated bar beneath the parrots
The heat is shining like with a little yellow paper flag above the little glasses
The colorful sweetness is here in the glass in front of the girls
They would like to twitter and swing together with the little parrots

(Refrain:)
On their airy swings
On the parquet floors and on bridges
According to the colors of their hair, their dresses
And according to their height

A mirror is hanging beneath the parrots, in which everyone has
A bridge with Chinese lanterns, a promenade to the white day

(Refrain)

Beneath the parrots, even when there's no music
Beneath the parrots, the wind is blowing into colorful shells

The wind is blowing into colorful shells
The wind is blowing into colorful shells!