Myslovitz "Miłość w czasach popkultury" paroles

Traduction vers: EN SV

Moja pierwsza wielka miłość
Zaczęła się i nagle skończyła
Boleśnie, zbyt późno
Zwłaszcza dla mnie
A nie dla Ciebie
Poświęciłem dużo energii
Na to co było dla mnie wtedy
Najważniejsze, najlepsze
Dla mnie tylko, a nie dla Ciebie

Źle skończył się ten dzień
Pamiętam to
Nie wiedziałem czego chcę
Lecz teraz wiem
Że źle się skończył ten dzień
Co z tego, że jestem mało odporny

Generalnie jest teraz spoko
Zapomniałem już dosyć sporo
Zakochałem się na nowo
W brukowej gazecie i Internecie
Bo lubię zjawisko popkulturowe
Lubię filmy zwłaszcza życiowe
Romantyczne, o miłości
O mojej i Twojej ułomności

Źle skończył się ten dzień
Pamiętam to
Nie wiedziałem czego chcę
Lecz teraz wiem
Że źle się skończył ten dzień
Co z tego, że jestem mało odporny

My first, great love
Began and suddenly ended
Painfully, too late
Especially for me,
Not for you
I devoted many power
To something what was for me then
The most important, the best
Only for me, not for you

This day ended badly
I remember this
I didn't know what I want
But now I know
That this day ended badly
So what, that I'm in low resistance

Generally, now it's ok
I forgot quite a lot
I fell in love anew
In a gutter press, in the internet
'Cause I like pop-cultural phenomenon
I like movies, especially these about life
So romantic, about love
About my and your frailty

This day ended badly
I remember this
I didn't know what I want
But now I know
That this day ended badly
So what, that I'm in low resistance