The Prince Of Egypt (OST) "Allt som jag kan önska [All I Ever Wanted]" paroles

Traduction vers: EN

Mina rikedomar
Strålar i vår månes bleka sken
Allt som jag kan önska

Ljuvliga parfymer
Salar i den vackraste av sten
Allt som jag kan önska

Här är mitt hem
Med min fader, moder, broder
Och all grannlåten runt om

Det är mitt hem
Finaste familj och jag
vet att jag tillhör dem

Det finns ingen grund att trivla
Visst är jag en av dom

För jag är prinsen av Egypten
En som av traditioner som beskrivs
På varenda vägg

Ja, nog har jag allt som jag kan önska
allt som jag kan önska
allt som jag kan önska

Här är ditt hem, min son
Floden förde hit dig
Samma flod som såg att här
fanns ju ditt hem

Det du hört är sanning
Glöm nu allt det där, min vän
Gudarna har sänt en gåva
Fråga aldrig mer om den

My riches
Shines in the pale light of our moon
All I could wish for

Lovely perfumes
Beautiful halls of stone
All I could wish for

My home is here
With my father, mother, brother
And all the finery around

This is my home
A great family and I
Know I belong to them

There's no reason to doubt
I'm certainly one of them

Because I'm the prince of Egypt
One who is described by the tradition
On every wall

Yes, I surely have all I could wish for
All I could wish for
All I could wish for

Your home is here, my son
The river brought you here
The same river that saw that
Your home is here

What you've heard is the truth
Now forget all about that, my friend
The Gods have sent a gift
Don't ask about it ever again